Onbekend met go?

Klik hier voor alle informatie.


Diensten voor leden

NGoB-leden krijgen toegang tot additionele diensten door in te loggen.


Goproblemen

Begin de dag goed met een goprobleem.

Of doe mee met de ladderprijsvraag.

Volg NGoB op Twitter @Go_Bond

Zoeken en werven van talenten

Topsport speurt voortdurend naar potentiële talenten. Ook wordt men ten sterkste aangemoedigd zelf contact op te nemen met de commissie indien men belangstelling voor het programma heeft of iemand kent die in aanmerking komt.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een email te sturen met motivatie, achtergrond en een beschrijving van uw doelen en ambities aan topsportcoordinator@gobond.nl.

Intake procedure

Wat gebeurt er nu nadat u zich heeft aangemeld of bent geselecteerd op een scouting dag? Dat is een moeilijk te standaardiseren proces. De intake procedure varieert per speler. Afhankelijk van hoeveel we al over een speler weten kan een aantal stappen worden doorlopen.

1: Oriëntatie en informatiewerving via email of mogelijk een gesprek.
2: Intakepartijen om het talent en/of de speelsterkte vast te stellen.
3: Vaststelling van de ambitie en het programma (voor toptalenten)
4: Gesprekken met begeleiders/ouders (voor jeugd) aangaande ondersteuning (financieel en algemeen)

Veelal zijn niet al deze stappen nodig. Indien de commissie van mening is dat de speler talentvol is en afdoende motivatie aan de dag legt zal de speler geplaatst worden in de competitie. De prestaties daar zijn dan bepalend voor het vervolgtraject en de mate van ondersteuning.

Hoe zoeken we naar talenten ?

Het zoeken naar talenten is niet eenvoudig. De beste hulp is als alle leden hun ogen en oren goed open houden en ons helpen door ons te attenderen op mogelijke talenten. De topsport commissie streeft een zeer hoogwaardig programma na, maar wil tevens iedereen de kans bieden zich te bewijzen.

Grote Go prijs en Prikkel prijs

Deze twee evenementen bieden een inzicht in de sterkte en sterkte-ontwikkeling van actieve spelers. Dit is voor Topsport zeer nuttig. Met name voor de nog zwakkere spelers geeft dit een nuttig inzicht in de kweekvijver van toekomstige toptalenten.

Scouting dagen

Topsport organiseert doorgaans 2 maal per jaar scouting-dagen. Speciale dagen waarop mensen zich in de kijker kunnen spelen, of met topsport kunnen overleggen, of gewoon informatie inwinnen.

Scouting is een doorlopend proces. Topsport houdt continue spelers in de gaten of er wellicht toptalenten tussen zitten, en spelers in het veld houden eveneens een oogje in het zeil. Daarnaast promoot topsport een open-deur-beleid, in de hoop het aanmelden van talenten zo laagdrempelig mogelijk te maken. Denkt u dat topsport iets voor u is ? Neem dan gewoon contact op met de topsportcoordinator@gobond.nl.