Meldplicht

Sinds 1 april 2019 bestaat er een meldplicht bij een vermoeden van seksuele intimidatie of seksueel misbruik. De meldplicht houdt, samengevat, in:

Verplichte melding voor begeleiders en bestuurders

Zodra iemand uit het bestuur van een club of bond vermoedens heeft van een situatie waarin sprake is of is geweest van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, is hij of zij verplicht dit bij de vertrouwenscontactpersoon of bij het bestuur van de NGoB te melden. Wanneer begeleiders iets weten, zijn zij verplicht dit te melden bij het clubbestuur.

Meldverantwoordelijkheid voor gewone leden

‘Gewone’ leden hebben een meldverantwoordelijkheid. Dat houdt in dat als er een vermoeden is van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, er melding aan het bestuur van de club moet worden gedaan.

Beleid NGoB

De NGoB onderstreept het belang van deze meldplicht.

Let op dat het melden van een incident door een bestuurder hem/haar niet ontslaat van het correct afhandelen van het incident.