Algemene Vergadering

Jaarlijks worden er twee Algemene Vergaderingen gehouden: de voorjaars- en najaarsvergadering.

Actueel:

Agenda's en stukken van de Algemene Vergaderingen zijn te vinden in

Deelname staat open voor alle leden van de Gobond. Dat zijn de aangesloten verenigingen en de individuele leden.
Stemrecht hebben alle individuele leden en de aangesloten verenigingen (voor het aantal leden dat zij vertegenwoordigen+1).
Stukken voor de vergadering worden uiterlijk twee weken voor de vergadering gepubliceerd via de website van de NGoB.
Voorstellen van leden of van verenigingen dienen ook twee weken voor de vergadering in bezit te zijn van de secretaris van het bestuur.