Algemene Vergadering 2020 voorjaar

Stukken behorende bij de Algemene vergadering 2020 voorjaar. Alleen in te zien voor leden na inloggen.
Na de AV volgt hier publicatie van alleen de vastgestelde documenten.

Gepubliceerd:

 • Notulen 2019 Najaarsvergadering
 • Agenda 2020 Voorjaarsvergadering 16-8-2020
 • Vacatures 20-1: zie ook de kopjes "Bestuur" en "Wie doet wat" onder het menu Bond op de site
 • Jaarverslag 2019
 • Financieel Verslag 2019 (oorsponkelijk concept, inmiddels gewijzigd)
 • Reglement NK Go: Het reglement is aangepast aan de nieuwe opzet van het NK.
 • Reglement NK jeugd: In het reglement zijn peildata en leeftijden aangepast aan het EK Jeugd.

Aanvullingen

 • (12-8-2020) Financieel Verslag 2019 (update 12-8, na overleg met kascommissie, wijzigingen geel gemarkeerd)
 • (12-8-2020) Verklaring kascommissie 2019 (gepubliceerd 12-8, getekende versie in bezit van bestuur)
  I.v.m. privacy zijn de handtekeningen van de kascie onleesbaar gemaakt.
 • (12-8-2020) Op verzoek van leden is ook de bijlage NK systeem hier opgenomen, zoals goedgekeurd op de AV van 12-11-2016
 • (13-8-2020) Jaarverslag 2019 inclusief de samenvatting van financiele cijfers in hoofdstuk 9
 • (15-8-2020) Bijlage A: NK systeem,  met aangepaste inleidende tekst