Algemene Vergadering 2022 Voorjaar

De voorjaarsvergadering van 2022 wordt gehouden op

zaterdag 30 april 2022 om 10.15 - 12.00 uur
in het Nationaal Denksportcentrum Den Hommel
Kennedylaan 9, 3533KH Utrecht.

Op de agenda staan het financieel verslag en het jaarverslag 2021, de bestuursfuncties en de vacatures.
Daarnaast zal het bestuur toelichtingen geven op de activiteiten waarmee we bezig zijn. Dat betreft o.a. een nieuw pakket voor de ledenadministratie, een nieuwe website, de uitvoering van het meerjarenplan met pilots op scholen en de sportactiviteiten zoals de NK's, de NGC, de DD club, het Dutch Open.

Na de vergadering is er om 12.00 uur gelegenheid tot lunch, om 13.00 het NK Snelgo (zie elders), met om 17.00 prijsuitreiking en borrel.

Klik op de bijlagen onderaan de pagina om de documenten te openen.
Het getekend verslag van de kascommissie is op verzoek in te zien bij de secretarisvan het bestuur.