Algemene Vergadering 2023 Voorjaar

De voorjaarsvergadering van 2023 wordt gehouden op

zondag 14 mei 2023 om 11.00 - 12.30 uur
in het Nationaal Denksportcentrum Den Hommel
Kennedylaan 9, 3533KH Utrecht.

Op de agenda staan het financieel verslag en het jaarverslag 2022, de bestuursfuncties en de vacatures.
Op de agenda staat ook een wijziging van de statuten, zie daarvoor de statuten in de bijlage en de toelichting op de wijziging.

Wij bieden de deelnemers aan de AV een lunch aan. Laat ivm de lunch even van te voren weten bij secretaris@gobond.nl dat je bij de AV komt.

In de middag vindt vervolgens het NK SNELGO plaats.

Klik op de bijlagen onderaan de pagina om de documenten te openen.

TOEGEVOEGD 28-4:
- financieel jaarverslag 2022
- toelichting op de statutenwijzigingen
- jaarverslag 2022

TOEGEVOEGD 29-4
- verslag kascommissie