AV2016-2

informatie: 
Hier vind je de stukken voor de najaars Algemene Vergadering.

De Nederlandse Go Bond houdt zaterdag 14 november haar najaarsledenvergadering. Alle leden, verenigingen en individuele leden kunnen aan deze vergadering deelnemen. De locatie is het Europees Go Centrum in Amstelveen. Inloop vanaf 14.00 uur, vanaf ca. 17.00 uur borrel. Hieronder staan de concept stukken.

Agenda AV16-2

 • Opening om 14.30 uur
 • Mededeling en vaststelling agenda
 • Verslag voorjaarsvergadering (AV16-1)
 • Jaarplan 2017 Begroting 2017
 • Go Sportagenda 2017+
 • Meerjarenbegroting 2017-2020
 • Wijziging Algemeen Reglement
 • Wijziging NK-cyclus
 • Wijziging Classificatiesysteem
 • Rondvraag
 • Sluiting