Bestuur NGoB

De samenstelling van het bestuur vanaf 2021:


Bestuurslid Is aanspreekpunt voor TERMIJN

voorzitter: Frank Janssen
voorzitter@gobond.nl

NOC-NSF en sportbonden, EGF en IGF,
Bondsevenementen, promotie, NK, Classificatie, Uitzendingen
Jaarplan en jaarverslag, communicatie, huisvesting

1e termijn
najaar 2022 - najaar 2025

secretaris: vacature
secretaris@gobond.nl

Algemene Vergadering en bestuursvergadering, bestuursnieuws 
Statuten en reglementen, privacy
ICT (website, software, mail, archief)

vacature
penningmeester: Jan Derksen
penningmeester@gobond.nl

Jaarbegroting en financieel verslag, ledenadministratie, contributie
Contracten. ceclaraties, facturen, bank
Webwinkel en materiaal, competities (DoubleDigit, NGC, NiGC)

1e termijn
najaar 2022 - najaar 2025

bestuurslid (breedtesport)
Marianne Diederen *)

Taakverdeling volgt nog
 

1e termijn
najaar 2022 - najaar 2025

Het bestuur vergadert ongeveer zes keer per jaar, online of op kantoor in Utrecht. Het bestuur wordt voor meerdere taken ondersteund door andere vrijwilligers. Heb je als lid of als vereniging vragen of ideeen voor het bestuur richt je dan tot secretaris@gobond.nl

De algemene taken en bevoegdheden van het bestuur zijn neergelegd in de statuten. Daarnaast zijn algemene (gedrags-)regels opgesteld in het bestuursstatuut.  Bestuursleden worden volgens onze statuten gekozen voor een periode van drie jaar, en kunnen maximaal vier aaneengesloten periodes (=12 jaar) in functie blijven. In de praktijk wordt soms van de periode van drie jaar  afgeweken. Voorgaande besturen kun je vinden in een overzicht van de historie .

*) Marianne Diederen is voormalig eigenaar van Schaak en Go Winkel Het Paard. De winkel wordt nu voortgezet door haar dochter Marieke. Bestuursbesluiten over aanschaf van materiaal of boeken worden door de andere bestuursleden genomen.

In de onderstaande bijlagen vind je de originele functiebeschrijvingen: