Classificatie van spelers

informatie: 
Classificatie is het bepalen van speelsterkte. Hoe sterk ben jij? Hoe dat werkt vind je hier terug.

Speelsterkte
De speelsterkte van een go speler is vooral onder sterkere spelers een belangrijk, goed meetbaar gegeven. Een speelsterkte wordt gewoonlijk aangegeven in een dan- of kyugraad. We zeggen dat een go speler bijvoorbeeld 6e kyu of 3e dan is. Vergelijk dit met de Oosterse vechtsporten, waarin dit ook gebruikelijk is. Bij de vechtsporten spreekt men bij de kyugraden echter meestal van een bepaalde kleur band. Een judoka die een gele band heeft kan ook zeggen dat hij 5e kyu is. Een dangraad kan worden vergeleken met een meestergraad, een kyugraad met een leerlinggraad. Dangraden werken van beneden naar boven, dus een 5e dan is sterker dan een 4e dan. De kyugraden werken echter van boven naar beneden, dus een 4e kyu is sterker dan een 5e kyu. Een beginnende spelers is ongeveer een 30e kyu, maar zal snel een 20e kyu zijn. De kleuren van de banden van Oosterse vechtsporten worden wel gebruikt bij het waarderen van de speelsterkte van de jeugd. Voor hen is een systeem van gekleurde diploma's ingevoerd.

Classificatiecommissie
De Nederlandse Go Bond heeft een commissie ingesteld om de speelsterkte van de spelers in Nederland te controleren en waarderen. Een speler die duidelijk boven de middenmoot uitsteekt kan een zogenaamde dangraad krijgen. Dangraden van amateurs lopen van 1 t/m 6. Iemand kan 7e dan worden wanneer hij of zij professional is geweest. In 1994, 1995, 1996 en 1997 werd de 7e dan Guo Juan Europees Kampioen. Zij was daarmee de eerste vrouw die ooit allround Europees Kampioen werd in deze sport. Ze is geboren in Cheng-D'u, China, waar ze als go professional heeft gewerkt. Enige jaren geleden is ze hierheen verhuisd. Ze is nu tot Nederlandse genaturaliseerd. Rob van Zeijst en Ronald Schlemper zijn 7e dans van Nederlandse bodem. Zij hebben zich in Japan in het profcircuit gemengd en daarmee hun sporen verdiend. De classificatiecommissie controleert alleen de speelsterktes van dan niveau. Spelers op kyu niveau stellen hun speelsterkte zelf vast. Promoties voert de commissie tegenwoordig uitsluitend uit op basis van toernooiresultaten. De commissie bepaalt gewoonlijk alleen promoties en geen degradaties. Degradaties zijn in principe mogelijk, maar tot nu toe alleen op eigen verzoek. 

Toernooiresultaten
Om goed te kunnen werken, heeft de classificatiecommissie toernooiresultaten nodig. De toernooiorganisatoren sturen alle toernooiresultaten naar de Europese Go Database. Daar vindt je de sterkte van alle spelers die recent deelnamen aan toernooien. Deze wordt net als bij schaken uitgedrukt in een viercijferig getal. De kyu- of dangraad wordt afgeleid van dit getal.