Contactgegevens NGoB

 


Nederlandse Go Bond
p/a Denksportcentrum Den Hommel
Kennedylaan 9, 3533 KH Utrecht
Telefoon 030 - 275 9999 (via de Nederlandse Bridge Bond)
Bezoek kan, maar alleen op afspraak

Algemeen contactadres bestuur:     info@gobond.nl
zie ook de pagina bestuur voor de mailadressen van de bestuursleden en de onderwerpen waarvoor je ze kunt benaderen

Mailadressen:
ledenadministratie@gobond.nl   voor het aanmelden als lid van de NGoB of het wijzigen van gegevens

ngc@gobond.nl                          voor het doorgeven van teamgegevens voor de Nederlandse Go Competitie
dgc@gobond.nl                          voor het aanmelden voor online lessen en competitie
meldpunt@gobond.nl                 voor een melding aan de vertrouwenscontactpersoon
webwinkel@gobond.nl                voor het bestellen van materiaal of boeken
redactie@gobond.nl                    voor het insturen van een artikel voor het Go bulletin
penningmeester@gobond.nl       voor het indienen van declaraties en facturen
boekhouding@gobond.nl            voor eventuele opmerkingen over ontvangen facturen

Zie ook de pagina met Wie doet wat

IBAN: NL 92 INGB 0000 4554 28 t.n.v. Nederlandse Go Bond
KvK-nr: 40531830