Contactgegevens NGoB

 


Het postadres is vanaf 1 november 2022:
Nederlandse Go Bond
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht
Bezoek kan, maar alleen op afspraak

Algemeen contactadres voor mail:     info@gobond.nl
De secretaris verzorgt de beantwoording of verspreiding naar andere bestuursleden

Contact via mail met bestuursleden van de NGoB:
zie de pagina bestuur voor de mailadressen van de bestuursleden en de onderwerpen waarvoor je ze kunt benaderen

Contact via mail met functionarissen en commissies van de NGoB:
De NGC, Nederlandse Go Competitie voor teams: ngc@gobond.nl
De Dutch Go Club, voor online (beginners)lessen en competitie: dgc@gobond.nl
Voor meer functies en commissies, zie de pagina met Wie doet wat

Telefoon:
030 - 275 9999 (voorlopig via de Bridge Bond)
beste directe bereikbaarheid op woensdagen 13-15 uur

IBAN:
NL 92 INGB 0000 4554 28 t.n.v. Nederlandse Go Bond

KvK-nr:
40531830