Contributie 2017

Binnenkort is het weer tijd voor het voldoen van de contributie voor het jaar 2017. De najaars Algemene Vergadering heeft ingestemd met een verhoging van € 1 per 1 januari 2017.

Soort Lidmaatschap

Contributie 2017

lid € 36,00
internet

€ 26,00

student

€ 21,00

jeugd € 13,50