Algemene Vergadering voorjaar 2017

Algemene Vergadering Nederlandse Go Bond
Voorjaar 2017

Locatie
Europees Go Centrum, Schokland 14, Amstelveen

Tijd
Inloop vanaf 13.30 u
Aanvang 14.00 u
Einde 17.00 u
Borrel tot 18.00 u.

Voorlopige agenda

Jaarstukken 2016

  • Jaarverslag
  • Financieel Jaarverslag
  • Verslag kascommissie
  • Decharge bestuur

Benoeming nieuwe bestuursleden

  • Han van der Ploeg, jeugd
  • Nicole de Beer, communicatie

 

Datum: 
29 apr 2017