Functionarissen

informatie: 
Binnen de Nederlandse Go Bond (NGoB) zijn enorm veel mensen actief: in het bestuur, in commissies, binnen de verenigingen, als (wedstrijd-)organisator enzovoorts. Hier een overzicht van de meest voorkomende functionarissen en hun functies.

  functie naam e-mail
Bibliotheek bibliothecaris Henk Mourik bibliotheek@gobond.nl
Toernooidirecteur toernooidirecteur Herman Hiddema toernooidirecteur@gobond.nl
Meldpunt vertrouwenscontactpersoon Marianne Diederen meldpunt@gobond.nl
Wedstrijdleider wedstrijdleider Martin Finke wedstrijdleider@gobond.nl
Classificatiecommissie voorzitter Herman Hiddema classificatie@gobond.nl
  commissielid Geert Groenen  
  commissielid Merijn de Jong  
NGC-commissie competitieleiding Wim-Jan Hilgenbos ngc@gobond.nl
NiGC-commissie competitieleiding Nicole de Beer nigc@gobond.nl
Bestuur vereniging beheer vereniging zie Verenigingen zie Verenigingen
Redactie eindredacteur Wendy de Bert redactie@gobond.nl
Zomer- & Wintergo organisatie Mathijs Romans zomergo@gobond.nl
Webwinkel beheer webwinkel Michiel Tel webwinkel@gobond.nl