Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Een van de middelen om het risicio op ongewenst gedrag te verminderen is de Verklaring Omtrent het Gedrag. De VOG is een verklaring waaruit blijkt dat iemands gedrag uit het verleden geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verrichten van vrijwilligerswerk bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als “bewijs van goed gedrag”. Het vereisen van een VOG vermindert de kans dat personen die eerder in de fout zijn gegaan, een rol bij een vereniging of toernooiorganisatie kunnen uitoefenen.

Go verenigingen of toernooiorganisatoren

Door een VOG te verlangen van vrijwilligers die met minderjarigen of andere kwetsbare groepen te maken hebben laat je zien dat je de veiligheid van spelers en deelnemers aan activiteiten serieus neemt. Ook als vrijwilligers optreden als coach of begeleider, bijvoorbeeld naar toernooien, kan de vereniging of de NGoB een VOG verlangen.

Aanvragen van een VOG

Degene die een VOG wil ontvangen, moet deze zelf aanvragen. Een lid van de NGoB kan de VOG aanvragen via de secretaris: secretaris@gobond.nl . Lees meer over het aanvragen van een VOG via NOCNSF.

Scholen

Scholen hebben eigen kanalen om deze verklaring aan te vragen. 

Spelers of deelnemers

Wil je als speler of deelnemer weten of jouw contactpersoon (coach, begeleider, organisator) een VOG heeft, informeer daar naar bij de betrokkene, bij de organisatoren van het evenement waar je aan deelmneemt, of bij de secretaris van de NGoB.