Veilig sporten

Beleid

De NGoB streeft naar een open klimaat binnen de go verenigingen en go evenementen waarbinnen alle leden (spelers, organisatoren, bestuurders) zich veilig voelen. De NGoB wil dat het sportplezier centraal staat. De NGoB verwacht van haar leden dat zij in het spel sportief met elkaar omgaan en dat zij zich ook buiten het spel met respect naar anderen gedragen. Er is geen ruimte voor fysieke of verbale agressie, intimidatie of seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

Helaas komt ongewenst gedrag voor in elke sport en dus ook binnen de NGoB, gelukkig slechts een enkele keer. De NGoB neemt het bestrijden ervan serieus. De NGoB heeft zich gecommitteerd aan het preventiebeleid van NOC*NSF op dit gebied. De NGoB heeft een aantal middelen ter beschikking waarmee zij probeert ongewenst gedrag te voorkomen en als het onverhoopt toch gebeurt de schade zo beperkt mogelijk te houden en zo het plezier in go niet te ontnemen aan de betrokkenen.

Preventie

De NGoB heeft in statuten en reglementen regelingen over grensoverschrijdend gedrag en ongewenst gedrag vastgelegd.

Eén van de middelen om de kans op grensoverschrijdend gedrag te verminderen is het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor vrijwilligers die vanuit hun functie te maken hebben met minderjarigen of andere kwetsbare groepen. Zie de informatie over de VOG

Als er dan toch iets gebeurt

Dan is er een meldplicht voor begeleiders en bestuurders, maar ook een meldverantwoordelijkheid voor andere leden en staan er meerdere wegen open...

1) Meld het incident bij je vereniging of bij de organisatie van een evenement. De vereniging of de organisatie hebben een meldplicht en moeten het incident onderzoeken, je melding behandelen en doorgeven aan de vertrouwenscontactpersoon van de NGoB..

2) Meld het incident zelf bij de Vertrouwenscontactpersoon (VCP) van de NGoB. De VCP staat je bij en bespreekt met je wat je kunt doen om een ongewenste situatie op te lossen. Zie de informatie over de VCP. De VCP is onpartijdig. De VCP en stimuleert het bestuur van de NGoB om een incident op te lossen.

3) Meld het incident in overleg en samen met de VCP bij het Centrum Veilige Sport. Zie de informatie over de VCP.

Klachtenwijzer

In de klachtenwijzer is nog op een rij gezet wat je kunt doen bij welk soort klacht.