Vrijwilligers gezocht

De Nederlandse Go Bond draait geheel op de inspanningen van vrijwilligers. Voor sommige activiteiten zijn we altijd op zoek naar mensen die zich hiervoor willen inzetten.

Het gaat onder meer om de volgende taken:

  • Versterking van de redactie van het Go Bulletin en Jaarboek.
  • Bestuursfuncties van de NGoB; momenteel is er een vacature voor een secretaris.
  • Lesgeven; er is behoefte aan go-leraren en mensen die go clinics willen verzorgen.

Belangstelling? Neem dan contact op met voorzitter@gobond.nl.