Instituut Sportrechtspraak

informatie: 
De Nederlandse Go Bond is aangesloten bij het Instituut Sportrechtspraak

Instituut Sportrechtspraak
De Nederlandse Go Bond is aangesloten bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR).
De reglementen van de ISR zijn daardoor op de leden van de bond van toepassing.
Het gaat hierbij om reglementen op het gebied van:

  • matchfixing
  • tucht
  • doping
  • mediatie
  • arbitrage
  • bindend advies
  • seksuele intimidatie

In 2016 zijn de reglementen Doping en Seksuele Intimidatie herzien en is Matchfixing toegevoegd. In 2017 zijn geen wijzigingen aangebracht in reglementen.

De ISR-reglementen vind je hier onder het kopje 'Reglementen'.
De Dopinglijst vind je hier.
De Whereaboutsbijlage vind je hier.
De Dispensatiebijlage vind je hier.
De Dopingwaaier vind je hier en is als app voor Android en iOS verkrijgbaar.

Recente jaarverslagen ISR: