Internationaal

informatie: 
De diverse contacten van de NGoB vind je hier.

Internationale Contacten
De NGoB onderhoudt goede contacten over de hele wereld, in het bijzonder met de go organisaties in China, Korea en Japan, maar ook met de andere landen van Europa door middel van de Europese Go Federatie (EGF).

Internationale Go Federatie
Na de komst van het Wereldkampioenschap voor Amateurs in 1979 is in 1987 ook de Internationale Go Federatie (IGF) opgericht. Feitelijk wordt deze organisatie echter door de Nihon Kiin waargenomen. Er bestaat geen Wereldkampioenschap voor professionals als zodanig. In Taiwan, Korea en Japan schrijft iedere bond zijn eigen toptoernooi uit, dat men WK kan noemen.

Europese Go Federatie
De Europese Go Federatie verenigt alle nationale go organisaties in Europa. De EGF behartigt de belangen van de aangesloten landen en coordineert internationale aktiviteiten. De samenstelling van het bestuur is te vinden op de site van de EGF. De internationale activiteiten die de EGF coördineert behelzen onder meer: 1: Initiatief nemen tot het Europees Go Congres Het Europees Go Congres is een jaarlijks veertiendaags evenement dat op de grens van juli en augustus plaatsvindt. Het omvat onder meer het EK Go, vele neventoernooien, de EGF jaarvergadering, simultaans door professionals en go workshops. 2: Coördinatie van Internationale toernooien De EGF coördineert de Pandanet Go European Cup. Dit is een cyclus van een aantal grote toernooien in diverse Europese steden.

Europees Go Centrum
Het Europees Go Centrum (EGCC, volledig 'Nihon Ki-in European Go and Cultural Centre') is opgericht door de vermaarde Japanse go speler Kaoru Iwamoto. De Nihon Kiin, de Japanse Go Bond, is eigenaar van het centrum. In Sao Paulo en in Seattle zijn de tegenhangers te vinden. De stichting streeft het verspreiden van go over Europa na door het organiseren van go activiteiten in het centrum en ook daarbuiten, waarbij de stichting voor de exploitatie van de zalen in het centrum contact zoekt met de Japanse gemeenschap rond Amstelveen. Verder hebben een aantal bridgeclubs er hun onderkomen. De go activiteiten bestaan uit het huisvesten van de eigen organisatie en het bondsbureau van de Nederlandse Go Bond, het organiseren van internationale go toernooien en andere go evenementen en het huisvesten van de Amstelveense Go Club 'De Twee Ogen'.

Go organisaties in het Verre Oosten
De belangrijkste organisatie in de go wereld is wel de Japanse Nihon Ki-in, een bond van professionals zo'n 500 in getal in Tokyo, Japan. Daarnaast bestaat in Japan ook de Kansai Ki-in in Osaka met ongeveer 100 profs. Het aantal amateurs loopt in de miljoenen. De vier belangrijkste Japanse kranten hebben elke dag nieuws te melden over go met een vaste rubriek of met een actueel verslag. In Korea is go (in het Koreaans Baduk) erg in opkomst de laatste jaren. Er is zelfs een apart televisiekanaal voor go. Hun tijdschrift is zeer professioneel uitgevoerd en ze vegen laatstelijk regelmatig de vloer aan met Japanners. Koreanen weten go vooral voor alle leeftijden interessant te maken. KABA en KBA zijn de twee bonden in Korea voor respectievelijk amateurs en professionals. In China en Taiwan zijn er ook grote en sterke proforganisaties te vinden. Momenteel loopt er een stimuleringsprogramma, gefinancierd door CEGO, een Chinese Go organisatie, om in Europa een professioneel Go circuit op te tuigen. De EGF onderhoudt goede contacten met deze organisaties. Van tijd tot tijd vaardigen ze een groep professionals af, bijvoorbeeld naar het Europees Go Congres. In 1991 is in Nederland de Chinese Guo Juan komen wonen. Zij was in China staatsamateur en is daarmee nu de sterkste speler van Europa. Ze is al drie maal Europees kampioen geworden in 1994, 1995 en 1996. Dat blijkt een uniek fenomeen te zijn. Het was nog nooit vertoond dat een vrouw een Europees Kampioenschap in welke sport dan ook had gewonnen. De huidige vooraanstaande prof toernooien in het Verre Oosten zijn hier te vinden.