Jaarplan


Jaarlijks bespreekt de bond de activiteiten voor het nieuwe jaar in de Algemene Vergadering tijdens het najaar. Onderstaand is het meest recente jaarplan in te zien.