Klachtenwijzer en reglement

Voor klachten van serieuze aard kent de Nederlandse Go Bond vanaf heden een klachtenreglement en bijbehorende klachtenwijzer. Klachten zullen, zoals uitgebreid uitgelegd in het klachtenreglement, vertrouwelijk en anoniem behandeld worden via de vertrouwenscontactpersoon. De bond hoopt door middel van de klachtenwijzer haar leden nog beter van dienst te zijn.
Het klachtenmeldpunt is niet bedoeld voor commentaar of suggesties aan het bestuur.