Klachtenwijzer Nederlandse Go Bond

informatie: 
Klachtenwijzer Nederlandse Go Bond

Deze klachtenwijzer is bedoeld om duidelijk te maken bij wie je terecht kunt, wat je moet doen en wanneer, in het geval je een klacht hebt over:

  • de dienstverlening van de Nederlandse Go Bond;
  • ongewenst gedrag, zoals ‘het uitschelden van een scheidsrechter’, ‘het uiten van bedreigingen’, ‘het gebruiken van fysiek geweld’ of ‘het frauderen met resultaten’;
  • zaken zoals seksuele intimidatie.

Belangrijk
Het gaat hier om klachten die gaan over gedrag. Het gaat hier niet over inhoudelijke zaken die met de spelregels van go van doen hebben. Hier zijn scheidsrechters en toernooidirecteuren voor.

Reglementen
De bond kent de onderstaande reglementen:

En de bond is aangesloten bij het Instituut Sportrechtspraak. Dit instituut kent de volgende reglementen, die eveneens door de bond gehanteerd worden:

  • Tuchtreglement;
  • Reglement Seksuele intimidatie;
  • Reglement Matchfixing;
  • Dopingreglement.

Deze zijn op de website isr.nl te downloaden.

Melding
Klachten kun je kenbaar maken per e-mail aan: meldpunt@gobond.nl

Afhandeling
De klacht komt binnen bij onze vertrouwenscontactpersoon. De vertrouwenscontactpersoon begeleidt de klager bij het vervolgtraject. Afhankelijk van de aard van de klacht wordt deze door het bestuur dan wel de klachtencommissie afgehandeld. Klachten worden vertrouwelijk behandeld en voor alle betrokkenen geldt geheimhouding.

Melding elders
Behalve bij de bond kun je ook elders jouw grieven kenbaar maken. De weg van het strafrecht (politie, Openbaar Ministerie) staat hiervoor open en ook NOC*NSF heeft een Centrum Veilige Sport Nederland ingericht. Dit is een algemene plek waar je vertrouwelijk kunt bespreken wat je overkomen is en bekijken/overleggen welke vervolgstap je zou kunnen zetten.