Leden

informatie: 
Op deze pagina wordt gemeld welke gegevens van leden door de NGoB worden vastgelegd. Ook komt aan bod hoe dat gewijzigd kan worden.

Hieronder zie je in de tabel welke gegevens de NGoB van je registreert en hoe. Als je bent ingelogd dan zie je rechts bovenaan "Mijn account" & "Uitloggen". Als je vervolgens op Mijn account klikt dan zie je de geregistreerde gegevens ("gebruiker-gegevens"). Sommige zijn verplicht nodig om lid te worden (Statuten). Sommige gegevens zijn vastgelegd door de ledenadministrateur. Die kun je niet zelf aanpassen. Klik dan op het tabblad "Bewerken" om gegevens zelf aan te passen. Naast het wijzigen van gegevens kun je daar ook je gebruikersnaam en wachtwoord wijzigen. Bij een wijziging dien je wel je e-mailadres opnieuw in te vullen. Controleer deze gegevens als je lid bent geworden. Is er iets mis met de gegevens die je zelf niet kunt wijzigen: stuur een e-mail naar ledenadministratie@gobond.nl. Natuurlijk behandelt de NGoB deze informatie vertrouwelijk. Slechts jij (als betrokkene) en de website-administrators kunnen deze gegevens inzien. De buiten het bestuur optredende website-administrators hebben een geheimhoudingsverklaring ter zake afgelegd. Elk verzoek van derden om enige informatie hierover te leveren zal per definitie worden geweigerd.

ONDERDEEL VERPLICHT WIJZIGEN DOOR
lidnummer JA ledenadministrateur
soort lid JA ledenadministrateur
vereniging NEE ledenadministrateur
v-functie* NEE ledenadministrateur
EGD code** NEE ledenadministrateur
DAN graad*** NEE ledenadministrateur
voornaam JA ledenadministrateur
tussenvoegsel NEE ledenadministrateur
achternaam JA ledenadministrateur
adres JA gebruiker
postcode JA gebruiker
plaats JA gebruiker
land JA gebruiker
telefoonnummer NEE gebruiker
mobielnummer NEE gebruiker
geslacht JA ledenadministrateur
geboortedatum JA ledenadministrateur
datum ingang lidmaatschap JA ledenadministrateur
IBAN-nummer NEE gebruiker
automatische incasso? JA gebruiker
lokatie instellingen NEE gebruiker
KISS**** JA ledenadministrateur

* v-functie: code om groepen bestuurders van verenigingen te e-mailen;

** EGD code: elke vereniging heeft een 4 lettercode om de Europese Go Database te benaderen;

*** DAN graad: de door de classificatiecommisie aangegeven speelsterkte;

**** KISS (Kennis- en InformatieSysteem voor de Sport): De NGoB en dus heel gominnend Nederland, is gebaat en ten dele afhankelijk van subsidies. De NGoB heeft zich dan ook verbonden aan het NOC*NSF. Als tegenprestatie heeft de bond zich verplicht om ten minste 90% van haar ledenbestand geanonimiseerd door te geven met geboortedatum, geslacht, postcode en datum aanvang lidmaatschap. Geanonimiseerd wil dus zeggen dat er geen koppeling met namen is. NOC*NSF bouwt daarmee een totaal bestand (met dezelfde gegevens van alle aangesloten bonden) om de ontwikkeling van de sport in Nederland te monitoren. De Algemene Vergadering heeft besloten dat deze gegevens per lidnummer doorgegeven mogen worden, mits daar geen bezwaar tegen aangetekend is. Dat wil zeggen dat voor nieuwe leden geldt: bij aanmelding in principe akkoord. Wenst men om wat voor reden niet mee te willen werken, dan is het lid zelf verplicht dit schriftelijk te melden bij de secretaris van de NGoB. Hij/zij beheert de jaarlijkse opgave aan het NOC*NSF.


In het linkerkader zie je verschillende bewerkingen van de gegevens. Zo wordt er bijgehouden hoe het totale ledenbestand zich ontwikkeld door de jaren heen. Er staat een Danlijst waarop te zien is welke leden een dangraad hebben. En ten slot is er een Ledenlijst.