Lid worden van de Nederlandse Go Bond

 


Wil je lid worden? Stuur dan een e-mail naar ledenadministratie@gobond.nl. De ledenadministratie helpt je dan verder.

Lid van de Nederlandse Go Bond zijn personen en verenigingen. Aangesloten verenigingen melden al hun leden bij de Nederlandse Go Bond en hebben daardoor een stem, als vereniging dus, op de Algemene Vergadering.

Personen kunnen lid worden van de Nederlandse Go Bond als individu (bondslid) of als verenigingslid door je aan te sluiten bij een aangesloten vereniging.

Wat kost een lidmaatschap via een vereniging?
Als je via een vereniging lid wordt dan betaal je ook een verenigingslidmaatschap. Daarvoor krijg je dan weer de voordelen van het lid zijn van een vereniging. Die verschillen per vereniging. De ene vereniging verzorgt meer evenementen dan de andere of huurt al dan niet een zaal voor de speelavond.

Wat kost een bondslidmaatschap?
Er zijn vier verschillende lidmaatschappen bij zowel de Nederlandse Go Bond als bij verenigingen: Alle soorten leden hebben dezelfde rechten zoals een stem kunnen uitbrengen op de Algemene Vergadering, meedoen aan Nationale Kampioenschappen etc. De verschillen zijn gelegen in leeftijd, maatschappelijke positie en de vorm waarin je de beschikking krijgt over het Jaarboek.

Per 1 januari 2020:

soort lid voorwaarden & rechten contributie 2020
lid Jaarboek in druk € 38,00 (€ 19,00 vanaf 1 juli)
internetlid Jaarboek in PDF € 28,00 (€ 14,00 vanaf 1 juli)
studentlid op 1 januari aantoonbaar student, Jaarboek in druk € 23,00 (€ 11,50 vanaf 1 juli)
jeugdlid op 1 januari jonger dan 20 jaar, Jaarboek in PDF € 14,50 (€  7,25 vanaf 1 juli)