Lid worden van de Nederlandse Go Bond

 


Wil je lid worden? Leuk! Dat kan op twee manieren: via een vereniging of als persoonlijk lid.

Lid worden van de NGoB via een vereniging?
Bij een tiental grotere verenigingen, die meestal ook al lange tijd bestaan en statuten hebben, meld je je aan via de vereniging. Dan ben je tegelijk lid van de vereniging èn van de NGoB. Je betaalt je lidmaatschap aan de vereniging.
Kijk in het overzicht van de verenigingen bij welke verenigingen dat kan. Daar kun je ook de contactgegevens van verenigingen vinden.

Persoonlijk lid van de NGoB worden?
Als je niet bij de bovengenoemde verenigingen lid wilt of kunt worden dan kun je wel persoonlijk lid van de NGoB worden. Stuur een e-mail naar ledenadministratie@gobond.nl, met vermelding van naam, adres, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en ingangsdatum en soort lidmaatschap. De ledenadministratie helpt je dan verder.

Soorten lidmaatschappen
Er zijn vier verschillende lidmaatschappen bij zowel de Nederlandse Go Bond als bij verenigingen: Alle leden krijgen circa 10 keer per jaar het Go bulletin, en kunnen meedoen aan evenementen van de NGoB zoals de Nationale Kampioenschappen. Met je lidmaatschap steun je ook het werk dat door alle vrijwilligers gedaan wordt en kun je een stem uitbrengen op de Algemene Vergadering. Het gedrukte jaarboek geeft ons wat extra kosten en wordt niet verstuurd naar internetleden, studentleden en jeugdleden: zij kunnen een pdf downloaden.

Mutaties van je lidmaatschap

Wil je je soort lidmaatschap wijzigen of wijzigen je contactgegevens (adres, mail, telefoon)?
Als je lid bent via een vereniging meld je dat aan de vereniging. Als je lid bent via de bond meld je dat aan de ledenadministratie@gobond.nl
Je lidmaatschap loopt elke keer tot het einde van het jaar. Als je wilt opzeggen, doe dat dan uiterlijk vier weken voor het einde van je lidmaatschap.

Contributie NGoB per 1 januari 2021:

soort lid Go Bulletin Jaarboek Jaarcontributie Nieuw lid
vanaf 1 juli 
lid 10x in PDF Jaarboek in druk € 38,00 € 19,00
internetlid 10x in PDF Jaarboek in PDF € 28,00 € 14,00

studentlid
(student op 1 januari)

10x in PDF  Jaarboek in PDF € 23,00 € 11,50
jeugdlid
(op 1 januari jonger dan 20)
10x in PDF Jaarboek in PDF € 14,50 € 7,25

 

 

 

 

 

 

 

Met je lidmaatschap steun je ook de doelen van de NGoB: ondersteuning van leden en verenigingen, promotie van het Go spel en organisatie van Go evenementen.