Meldpunt ongewenst gedrag

informatie: 
Wat moet/kan je doen als je ongewenst gedrag tegenkomt? En wat is dat eigenlijk?

Helaas komt ongewenst gedrag voor in elke sport en dus ook binnen de NGoB. De NGoB keurt ongewenst gedrag als pesten, vernederen en seksuele intimidatie af en neemt het bestrijden ervan serieus. Alweer een paar jaar geleden heeft de NGoB zich gecommitteerd aan het preventiebeleid van NOC*NSF op dit gebied. De NGoB heeft een aantal middelen ter beschikking waarmee zij probeert ongewenst gedrag te voorkomen en als het onverhoopt toch gebeurt de schade zo beperkt mogelijk te houden en zo het plezier in go niet te ontnemen aan de betrokkenen.

De VOG
Een van deze middelen is de Verklaring Omtrent het Gedrag. De VOG is een verklaring waaruit blijkt dat iemands gedrag geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het verrichten van vrijwilligerswerk bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als “bewijs van goed gedrag”. Go verenigingen of scholen kunnen deze verklaring opvragen wanneer zij vrijwilligers aantrekken die jongeren onder de zestien go les geven, coachen of begeleiden naar toernooien in binnen- en buitenland. Scholen hebben eigen kanalen om deze verklaring aan te vragen. Een lid van de NGoB kan de VOG gratis aanvragen via de secretaris: secretaris@gobond.nl.

Een veilig klimaat
Belangrijk is ook dat er binnen de go verenigingen en go evenementen zelf een open klimaat bestaat waarbinnen alle leden zich zo veilig voelen. Dat zij durven aangeven wanneer zij bepaald gedrag als ongewenst gedrag ervaren.

De VCP
De NGoB heeft een vertrouwenscontactpersoon (VCP). De VCP is het aanspreekpunt binnen een bond waar verenigingsbesturen, leden, coaches, ouders etc. terecht kunnen met vragen over situaties of problemen waar zij niet zo maar uitkomen. De VCP probeert na een melding in elk geval binnen 24 uur te reageren. De VCP geeft zelf geen antwoord, biedt geen oplossing en neemt ook geen besluit omtrent te nemen stappen. De VCP is alleen het luisterend oor en zorgt ervoor dat de vraag, al dan niet anoniem, volgens een door NOC*NSF opgesteld protocol verder geleid wordt. In ernstige gevallen, bijvoorbeeld waarbij sprake lijkt van grensoverschrijdend seksueel handelen, kan de VCP of ieder ander contact opnemen met het loket van de NOC*NSF.

Belangrijke adressen of telefoonnummers
Melden van ongewenst gedrag: via meldpunt@gobond.nl
Informatie over veilige sport van het NOC*NSF: https://nocnsf.nl/sport-en-integriteit en https://centrumveiligesport.nl/
Hulplijn seksuele intimidatie. tel 0900- 20205590
Kinderen kunnen bellen met De Kindertelefoon, telefoon 0800 - 0432 (gratis) of kijken op www.kindertelefoon.nl