Najaarsronde NGC

De uiterste inschrijfdatum voor de najaarsronde van de NGC voor teams is 1 september 2017. Je hebt tot en met die dag de tijd om in en uit te schrijven en mutaties door te geven voor deelnemende teams aan de NGC. De speelweken zijn: 38, 40, 42, 46 en 48. De slotdag vindt plaats op zaterdag 9 december. Meer informatie vind je hier.