Nederlandse Go Bond

informatie: 
Hier vind je informatie over wie de Nederlandse Go Bond is en wat zij doet. In het kader aan de linkerkant vind je vooral onderwerpen over het reilen en zeilen van de Nederlandse Go Bond.

 


De Nederlandse Go Bond (NGoB) is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Zij is gevestigd te Amsterdam en is opgericht op 7 september 1959. De doelstellingen van de Nederlandse Go Bond staan in haar statuten en zijn kortweg:

1. Het in verband brengen van allen die in Nederland het go-spel beoefenen of deze denksport op enigerlei wijze bevorderen.

2. Zij tracht dit doel te bereiken door:

a. het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van haar leden;

b. het maken van propaganda voor het go-spel;

c. het bevorderen van het oprichten van goverenigingen;

d. het uitgeven van een bondsorgaan;

e. het organiseren en aanmoedigen van gowedstrijden, waaronder begrepen het instellen van kampioenschappen;

f.  het naar vermogen samenwerken met andere organisaties en het gebruik maken van alle andere wettige middelen zover dit voor het doel van de vereniging bevorderlijk kan zijn.

De Nederlandse Go Bond heeft een bestuur dat kantoor houdt in Nieuwegein. Zowel verenigingen als individuen kunnen lid worden van de NGoB. Twee keer per jaar wordt er een Algemene Vergadering gehouden.

Door het hele land verspreid zijn er goverenigingen. Zij organiseren regelmatig beginnerscursussen. Goed opgeleide godocenten geven lessen en de verenigingen kunnen spel- en lesmateriaal ter beschikking stellen. Getalenteerde spelers krijgen door de Nederlandse Go Bond ondersteunde trainingen, zowel in het Europees Go Cultureel Centrum te Amstelveen als via deze website. Deze trainingen worden gegeven door internationale topspelers uit Europa en Azië. Om met go kennis te maken geeft de Nederlandse Go Bond demonstraties en clinics voor bedrijven en verenigingen.

Leden kunnen deenemen aan de door de Nederlandse Go Bond en de verenigingen georganiseerde toernooien, zoals de Nederlandse Kampioenschappen (NK's) en bijvoorbeeld het Amsterdams Internationaal Go Toernooi. Bijna elke vereniging heeft zo haar eigen jaarlijks toernooi, kijk daarvoor eens op de kalender. Daarnaast zijn leden van harte welkom op het zomer- en winterkamp dat jaarlijks georganiseerd wordt.

De winnaars van het NK worden uitgezonden naar het Europees Kampioenschap dat elk jaar in een ander Europees land gehouden wordt. Daarnaast nemen ze deel aan wereldtoptoernooien in China, Korea of Japan. De Nederlandse Go Bond begeleidt deze uitzendingen en draagt bij aan de reis- en verblijfskosten.

Go is een leuke en uitdagende denksport. Door de simpele regels is go makkelijk te leren. En door de grote variatie verveelt het spel nooit.

Lid worden? Klik op Lid worden van de Nederlandse Go Bond