Nederlandse Go Bond

De Nederlandse Go Bond (NGoB) is een vereniging van en voor haar leden en voor alle Nederlandse go spelers.

De doelstelling van de NGoB is het verbinden van alle Nederlandse go-spelers. De NGoB wil dit bereiken door:

a. het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van haar leden (o.a. bij NOCNSF en EGF en door go-activiteiten te ondersteunen)
b. het maken van propaganda voor het go-spel (o.a. maken van promotiemateriaal en promotie op beurzen)
c. het bevorderen van het oprichten van goverenigingen (financiele en/of materiele bijdragen en adviezen waar gewenst)
d. het uitgeven van het Go-bulletin (ongeveer maandelijks), een jaarboek en het verstrekken van nieuws en informatie op de website
e. het organiseren van kampioenschappen (NK Algemeen, NK Dames, NK Jeugd, NK Parengo) en het stimuleren en ondersteunen van go-evenementen zoals nationale competities en het zomergo- en het wintergo kamp.
f.  het samenwerken met andere organisaties (zoals de denksportbonden en andere kleine sportbonden).

Zowel verenigingen als individuen kunnen lid worden van de NGoB. Twee keer per jaar wordt er een Algemene Vergadering gehouden.

Door het hele land verspreid zijn er goverenigingen. Zij organiseren regelmatig beginnerscursussen.  Bijna elke vereniging heeft zo haar eigen jaarlijks toernooi, kijk daarvoor eens op de kalender.

De winnaars van het NK worden uitgezonden naar het Europees Kampioenschap dat elk jaar in een ander Europees land gehouden wordt. Daarnaast nemen ze deel aan wereldtoptoernooien in China, Korea of Japan. De NGoB draagt bij aan de reis- en verblijfskosten en voor jeugdspelers wordt begeleiding geregeld.

Go is een leuke en uitdagende denksport. Door de simpele regels is go makkelijk te leren. En door de grote variatie verveelt het spel nooit.

Lid worden? Klik op Lid worden van de Nederlandse Go Bond