NGoB lid worden

informatie: 
Hier kun je zien hoe je lid kunt worden van de Nederlandse Go Bond. De verschillende lidmaatschappen en de daarbij behorende prijzen komen aan bod. Lid worden stelt ook eisen. Daarom ook een aanmeldingsformulier.

Lid van de Nederlandse Go Bond zijn verenigingen en personen. Aangesloten verenigingen melden al hun leden bij de Nederlandse Go Bond en hebben daardoor een stem, als vereniging dus, op de Algemene Vergadering.

Personen kunnen lid worden van de Nederlandse Go Bond als individu (NGoB-lid) of als verenigingslid door je aan te sluiten bij een aangesloten vereniging.

Wil je als individu lid worden (NGoB-lid) dan dien je de contributie van het gewenste soort lidmaatschap over te maken naar rekening NL92INGB0000455428 ten name van Nederlanse Go Bond onder vermelding van: naam, adres en woonplaats. Daarnaast dien je met een e-mail een verzoek in te dienen bij ledenadministratie@gobond.nl. Maak daarbij gebruik van een van de formulieren onderaan de pagina. Wil je via een vereniging lid worden dan zal de vereniging je als lid opnemen en je aanmelden bij de Nederlandse Go Bond. De vereniging dient ook met jouw gegevens een verzoek in te dienen bij ledenadministratie@gobond.nl. De vereniging maakt daarbij gebruik van een van de formulieren onderaan de pagina. De vereniging verzorgt vervolgens de contributie aan de Nederlandse Go Bond. Als je verzoek wordt gehonoreerd ontvang je een bevestiging per e-mail en een gebruikersnaam met wachtwoord zodat je hier verder kunt inloggen.

Er zijn vier verschillende lidmaatschappen bij zowel de Nederlandse Go Bond als bij verenigingen: Alle soorten leden hebben dezelfde rechten zoals een stem kunnen uitbrengen op de Algemene Vergadering, meedoen aan Nationale Kampioenschappen etc. De verschillen zijn gelegen in leeftijd, maatschappelijke positie en de vorm waarin je de beschikking krijgt over het Jaarboek. Per 1 januari 2017:

soort lid voorwaarden & rechten contributie 2017
lid op 1 januari 20 jaar of ouder, Jaarboek in druk € 36,00
internet-lid op 1 januari 20 jaar en ouder, Jaarboek in PDF € 26,00
student-lid op 1 januari aantoonbaar student, Jaarboek in druk € 21,00
jeugd-lid op 1 januari jonger dan 20 jaar, Jaarboek in PDF € 13,50