Algemene Vergadering en NK Snelgo op 30 april

Het bestuur van de Nederlandse Go Bond nodigt de verenigingen en individuele leden van de bond uit voor de Algemene Vergadering 

op zaterdag 30 april 2022 om 10.15 - 12.00 uur in het Nationaal Denksportcentrum Den Hommel, Kennedylaan 9, 3533KH Utrecht.

Op de agenda staan het financieel verslag en het jaarverslag 2021, de bestuursfuncties en de vacatures en toelichtingen op de activiteiten waarmee het bestuur bezig is.
Zie 
de uitnodiging op de website (na ledeninlog).

Na de vergadering is er om 12.00 uur gelegenheid tot lunch.

Om 13.00 start het NK Snelgo, open voor alle bondsleden.
Voor informatie en gratis inschrijving (vooraf!) zie de aankondiging op de kalender.

Om 17.00 is de prijsuitreiking en vervolgens de jaarlijkse borrel

Graag tot dan!