Algemene Vergadering op 28 november 19:30 uur

Het bestuur van de Nederlandse Go Bond nodigt de verenigingen en de individuele leden van de bond uit om de Algemene Vergadering op zaterdag 28 november bij te wonen. De vergadering wordt gehouden via Google Meet. Indien je wilt deelnemen wil je je dan voor 28 november aanmelden bij secretaris@gobond.nl

Op de agenda staan bestuursbenoemingen en enkele aanpassingen van reglementen, onder andere om een scholier lidmaatschap mogelijk te maken. Daarnaast presenteren we de jaarlijkse begroting en het jaarplan. Verder delen we graag onze meerjarenvisie met jullie.

De volledige uitnodiging en agenda kun je hier vinden of via het menu: Over de NGoB / Algemene Vergadering.

Opmerkingen per mail:
Misschien kan of wil je niet via Google Meet deelnemen. In dat geval kun je je eventuele opmerkingen en aanvullingen op de stukken vóór 28 november per mail sturen naar secretaris@gobond.nl. Geef je opmerkingen s.v.p. wel duidelijk per agendapunt.

Met vriendelijke groet en graag tot ziens op deze digitale AV!