Contributie en begroting 2023 in de AV vastgesteld

Aan de leden van de NGoB

De leden van de NGoB waren afgelopen zondag in de gelegenheid om deel te nemen aan de Algemene Vergadering. Om de reistijd te beperken, na de NGC ronde van zaterdag jl., deden we de AV deze keer weer online, Naast enkele verenigingen waren ook enkele persoonlijke leden aanwezig.

In de begroting is een flinke ruimte opgenomen voor het financieel ondersteunen van clinics en lessen op scholen. Met onze financiële ondersteuning ben je dan in staat om voor een laag inschrijfgeld clinics of lessen te geven. Als je inhoudelijk wilt worden ondersteund kan dat ook. We gaan ook workshops organiseren voor clinicgevers. Belangstellenden kunnen zich melden bij het bestuur. Deze financiele ondersteuning is mede mogelijk door de jaarlijkse bijdrage van de Nederlandse Loterij die we via NOC-NSF ontvangen. Zie het bijgaande logo.

Door de Algemene Vergadering is besloten over de contributiebedragen voor 2023:

  • voor gewone leden (25 jaar en ouder) blijft 29 euro
  • voor jongere leden (18 t/m 24 jaar) 20 euro (dit vervangt het studentlidmaatschap)
  • voor jeugdleden (t/m 17 jaar) 10 euro

De abonnementsprijs van het jaarboek is verhoogd van 10 naar 12 euro en is voor iedereen beschikbaar. In de webwinkel zal het jaarboek in 2023 te koop staan voor 15 euro exclusief verzendkosten.

Wat betekent het voor jou:

  • ben je gewoon lid met gedrukt jaarboek, dan blijft dat zo en betaal je 29 + 12 euro.
  • ben je internetlid, deze term vervalt, je wordt dan gewoon lid zonder abonnement op het gedrukte jaarboek, maar je kunt je daarvoor alsnog aanmelden bij je club of bij de ledenadministratie
  • ben je studentlid, deze term vervalt, afhankelijk van je leeftijd wordt je gewoon lid of jongere lid. Beide zonder gedrukt jaarboek, maar je kunt je wel daarvoor aanmelden.
  • ben je jeugdlid en op 1-1- 2023 18 jaar of ouder dan wordt je jongere lid. Als je jonger bent blijf je jeugdlid. Zonder gedrukt jaarboek, maar je kunt je aanmelden.

Het jaarboek gaat verslag leggen over kalenderjaren en komt naar verwachting in april uit. Ook het jaarverslag van de NGoB wordt erin opgenomen. Het eerstvolgende jaarboek zal eenmalig verslag leggen over een langere periode: van de zomer 2021 t/m eind 2022.

De ledenadministratie (Erik Brummelkamp) heeft over de ledenlijsten en contributies contact met de verenigingen. Mocht je persoonijk hier vragen over hebben neem dan even contact op met één van de bestuursleden.

Met vriendelijke groet
NGoB bestuur