Uitnodiging Algemene Vergadering op 16 augustus

Het bestuur nodigt de leden uit om deel te nemen aan de Algemene Vergadering op zondag 16 augustus a.s.  De locatie is die van Zomergo: de Wildwal, Galgenbergweg 3, 6741 KJ Lunteren

Het programma voor de middag is:

13:00 - 14:30 Bestuur in gesprek met de leden
We starten de middag door in gesprek te gaan met de leden en de verenigingen. We leggen uit wat de NGoB doet en vragen jullie wat we verder kunnen doen voor de leden en verenigingen. De gespreksresultaten gebruikt het bestuur om de plannen voor 2021 en daarna verder vorm te geven. Die zullen tijdens de najaars-AV worden gepresenteerd.

15:00 - 16:30 Algemene Vergadering
De Nederlandse Go Bond houdt twee maal per jaar een Algemene Vergadering. De voorjaars-AV is uitgesteld i.v.m. de coronamaatregelen en is nu een zomer-AV geworden op zondag 16 augustus. Deze AV is bedoeld om verslaglegging te doen over 2019 en enkele nieuwe bestuursleden te kiezen. De agenda en stukken worden uiterlijk op 2 augustus via de website van de NGoB gepubliceerd (zie: Bond / Algemene Vergadering)

17:00 BBQ
De BBQ wordt door zomergo georganiseerd in verband met het jubileum van zomergo en wintergo.

Aanmelding
Wij vragen iedereen die wil deelnemen, om zich per mail aan te melden bij secretaris@gobond.nl, eventueel met vermelding van een gewenst gesprekonderwerp.  Vermeld svp of je wel/niet deelneemt aan de BBQ.
Voor het bezoeken van de locatie gelden de maatregelen zoals die door de zomergo-organisatie zijn afgesproken. We hopen het gesprek en de vergadering buiten en bij heel slecht weer eventueel op zolder te kunnen houden.

Geen deelname aan gesprek en AV, maar wel ideeen voor de Go bond? Stuur het dan per mail naar de secretaris@gobond.nl
Graag tot ziens op de AV