Uitnodiging najaarsvergadering

De najaarsvergadering van 2022, oftewel de Algemene Vergadering, wordt ONLINE gehouden op ZONDAG 27 november 2022 15:30 -17:00.
Wij nodigen leden en clubs uit om hieraan deel te nemen. De stukken kun je, na inlog, hier vinden.

Het bestuur kent wat wisselingen en vraagt daarvoor de goedkeuring van de AV.
We zoeken nog een secretaris en een algemeen bestuurslid.

Er zijn enkele wijzigingen in het algemeen reglement. Deels zijn deze eerder besproken met de clubs in de voorjaars AV en een online cluboverleg.
Er wordt goedkeuring gevraagd voor het jaarplan over 2023,  de begroting 2023 inclusief de contributiebedragen over 2023.

Aanmelden (als clubvertegenwoordiger of als gewoon lid) kan vooraf bij de secretaris@gobond.nl, liefst z.s.m.
Na aanmelding ontvang je een uitnodiging voor de online deelname.

Wij zijn ook aanwezig bij de NGC dag in Utrecht op zaterdag 26 november. Eventueel kun je daar je ideeen of opmerkingen bij ons kwijt.

met vriendelijke groet
Bestuur NGoB