Uitnodiging voor de Algemene Vergadering

Het bestuur van de Nederlandse Go Bond nodigt de verenigingen en de individuele leden van de bond uit om de Algemene Vergadering bij te wonen op

                                  zaterdag 30 oktober 19:30 uur 

Ongeacht de op dat moment geldende corona maatregelen, wil het bestuur reisbewegingen en het risico op besmettingen voorkomen. De vergadering wordt dan ook opnieuw online gehouden.

Aanmelden graag uiterlijk 29 oktober bij secretaris@gobond.nl.

De agenda en andere stukken zijn te vinden (NA INLOGGEN) op de website via https://www.gobond.nl/algemene-vergadering-2021-najaar