Uitnodiging voor de Algemene Vergadering op 8 mei a.s.

Algemene Vergadering Nederlandse Go Bond op zaterdag 8 mei 2021 19:30 - 22:30 Online
Aanmelden mogelijk t/m 7 mei a.s. bij secretaris@gobond.nl.

Het bestuur van de Nederlandse Go Bond nodigt de verenigingen en de individuele leden van de bond uit om de Algemene Vergadering op zaterdag 8 mei 2021 bij te wonen.

Ongeacht de op dat moment geldende corona maatregelen, wil het bestuur reisbewegingen en het risico op besmettingen voorkomen. De vergadering wordt opnieuw online gehouden.
Indien je als persoonlijk lid of als vereniging wilt deelnemen wil je je dan uiterlijk 7 mei aanmelden via mail bij secretaris@gobond.nl. Na aanmelding ontvang je via mail een uitnodiging en vergaderafspraken.
We vragen je dan om je vanaf 19:15 te melden in de vergadering. Tot 19:30 is er dan gelegenheid om beeld en geluid in orde te maken en vergaderafspraken, zoals de manier van stemmen, door te nemen. Daarna start de vergadering.

Neem je niet deel aan de vergadering maar heb je wel vragen? Stel die dan schriftelijk en mail ze naar secretaris@gobond.nl. Dan worden ze tijdens de rondvraag behandeld.

De volledige tekst van de uitnodiging, de agenda en de bijlagen worden gepubliceerd op de website onder NGoB / Algemene Vergadering / AV 2021-1