Uitslagen NK 14 januari, 2e ronde

Ronde 2, 14 januari
Rob van Zeijst – Gerard Nederveen 1-0
Geert Groenen – René Aaij 1-0
Zihan Yan – Ruben Cornelissen 1-0
Koen Pomstra – Zeno van Ditzhuizen 1-0
Gilles van Eeden – Bastiaan Bekooij 1-0
Frank Janssen – Ger de Groot 1-0
Zoë Peters – Michiel Eijkhout 0-1
Robert Rehm – Ming Au 1-0
Harry van der Krogt – Herman Hiddema 0-1
Sjoerd Koolen – Rudi Verhagen 0-1
Merijn de Jong – Jurriaan Zwier 1-0
Dave de Vos – Martijn van Ling 0-1
Stefan van der Leeden – Tamara Au-Havik 0-1
Simon Heijungs – Vincent Lit 0-1
Gerold Nicolaesen – Shu-Hsin Ling 0-1
Marieke Overbeek – Léon Groenemeijer 1-0
Bart Slijkhuis – Axel Koper 0-1
Emanuel de Jong – Hans Finkelnberg 0-1

Stand bovenaan: 1. Rob van Zeijst 7 dan, Geert Groenen 6 dan, Zihan Yang 6 dan, Koen Pomstra 5 dan: 4 punten
5. 12 spelers: 3 punten

 

Uitslagen van het NK, ronde 1

Ronde 1, 14 januari
Rudi Verhagen – Rob van Zeijst 0-1
Zihan Yan – Robert Rehm 1-0
Herman Hiddema – Geert Groenen 0-1
Gilles van Eeden – René Aaij 0-1
Ruben Cornelissen – Frank Janssen 1-0
Michiel Eijkhout – Gerard Nederveen 0-1
Merijn de Jong – Koen Pomstra 0-1
Zeno van Ditzhuizen – Dave de Vos 1-0
Shu-Hsin Lin – Martijn van Lin 0-1
Jurriaan Zwier – Simon Heijungs 1-0
Tamara Au-Havik – Harry van der Krogt 0-1
Ming Au – Bart Slijkhuis 1-0
Léon Groenemeijer – Sjoerd Koolen 0-1
Zoë Peters – Marieke Overbeek 1-0
Axel Koper – Ger de Groot 0-1
Bastiaan Bekooij – Stefan van der Leeden 1-0
Gerold Nicolaesen – Hans Finkelnberg 1-0
Vincent Lit – Emanuel de Jong 1-0

 

De contributiefacturen zijn verstuurd naar de leden

Aan de leden van de NGoB

Op 29 december jl. zijn de contributiefacturen verstuurd naar alle persoonlijke leden van de NGoB.

Check je spam!
Van meerdere leden kregen we bericht dat dit in hun spam terecht was gekomen. Dus als je denkt dat je de factuur niet hebt gehad, kijk dan in je spam folder.
We stellen een tijdige betaling zeer op prijs, dat scheelt ons veel werk.

Degenen die lid zijn van de NGoB via hun club krijgen van hun club een betalingsverzoek.

Als je wilt weten wat de NGoB allemaal doet met je contributie, kijk dan eens op onze website: Wat doet de NGoB

Met vriendelijke groet mede namens de boekhouding
Bestuur NGoB

 

Go Bulletin 88 (december 2022)

Go Bulletin 88 is naar alle leden gestuurd!

Alweer de laatste editie van 2022, en wat voor eentje! Dit nieuwe Go Bulletin is goed gevuld met nieuwtjes, verslagen, foto’s, vaste rubrieken en natuurlijk problemen om mee te oefenen.

De naam Frank Janssen zal je niet onbekend zijn. Deze fanatieke go-speler en meervoudige Nederlands kampioen heeft sinds kort de rol van voorzitter van de Nederlandse Go Bond op zich genomen. In dit Go Bulletin een korte introductie, maar ook een mooi stuk van hem over go-demo’s voor kinderen.

Van Michiel Eijkhout ook in dit Go Bulletin weer een mooie bijdrage: ditmaal over de eenvoudig joseki. Van Go Club Salland een mooi afrondend verslag over hun avonturen binnen de NGC; een geslaagde deelname dus hopelijk volgen er volgend jaar meer clubs. En Marianne Diederen doet verslag van het Amateur Pair Go Tournament, waar ze samen met René Aaij Nederland vertegenwoordigde.

Als redactie wensen we iedereen alvast een hele fijne jaarwisseling en natuurlijk een prachtig go-jaar in 2023!

Het nieuwe bulletin van de Go Bond is voor leden te downloaden op de website (na inloggen).

Volg je de Nederlandse Go Bond trouwens al op Facebook

De redactie wenst je veel leesplezier met het nieuwe Go Bulletin!

P.S. Wel lid maar geen e-mail ontvangen over het nieuwe bulletin? Stuur een mail naar ledenadministratie@gobond.nl. zodat wij jou als lid kunnen toevoegen aan de maillijst. 

Inschrijving NK Algemeen en NK Dames geopend

Het NK Algemeen en het NK Dames zijn in januari 2023 in Leiden.

Januari is traditioneel de maand van de NK’s: het NK Algemeen, het NK Dames en het NK voor de jeugd. Ben je net hersteld van de feestdagen WinterGo en het Heerlense toernooi en dan kun je direct weer aan de slag in een van de NK’s. De vorige edities moesten noodgedwongen online en in een aangepast format gespeeld worden. Gelukkig staan de voor 2023 alle seinen op groen voor het spelen op locatie.

Het NK Algemeen en het NK Dames worden gehouden in de weekenden van 14/15 januari 2023 en 28/29 januari 2023, rondes om 10 uur en 14 uur.
Locatie is het Denksportcentrum Leiden, Robijnstraat 4.

De NGoB ziet graag zoveel mogelijk mensen deelnemen: deelname is gratis voor leden. Omdat het een Nederlands Kampioenschap is zijn er voorwaarden verbonden aan deelname. De belangrijkste is: Tot deelname aan het NK Algemeen zijn gerechtigd alle leden van de NGoB die de Nederlandse nationaliteit hebben, of die ten minste twee jaar in Nederland woonachtig zijn.

In de kalender (NK Algemeen, 1e weekend) kun je meer informatie vinden en staan de links om je aan te melden voor het NK Algemeen of het NK Dames.

 

Go Bulletin 87 (november 2022)

Go Bulletin 87 is naar alle leden gestuurd!

De Nederlandse Go Competitie (NGC) is in volle gang. Met 24 teams is het weer een groot succes te noemen. Deelnemer Go Club Salland doet ook in dit Go Bulletin weer verslag van hun ervaringen: over de spanning, de gezelligheid en natuurlijk het spel zelf.

In oktober werd na twee jaar weer het NK Parengo gespeeld! In dit Go Bulletin een kort verslag, de uitslag en het puntenklassement.

In deze editie van het Go Bulletin ook weer een mooie bijdrage van Michiel Eijkhout. In de rubriek ‘Go en AI’ bespreekt hij ditmaal de speelstijl van Lee Changho.

Martin Finke geeft een update van zijn zéér lange termijn go-project, dat volop in ontwikkeling is.

Ook weer volop nieuws vanuit de Nederlandse goclubs en natuurlijk de nodige goproblemen om mee te oefenen.

Het nieuwe bulletin van de Go Bond is voor leden te downloaden op de website (na inloggen).

Volg je de Nederlandse Go Bond trouwens al op Facebook

De redactie wenst je veel leesplezier met het nieuwe Go Bulletin!

P.S. Wel lid maar geen e-mail ontvangen over het nieuwe bulletin? Stuur een mail naar ledenadministratie@gobond.nl. zodat wij jou als lid kunnen toevoegen aan de maillijst. 

NK Parengo 2022

In oktober 2022 werd het NK Parengo 2022 gehouden te Nijmegen, dit na een onderbreking van twee jaar. Er hadden zich 7 paren van gemiddeld 3e kyu of sterker aangemeld, waarvan er eentje op het laatste moment verstek moest laten gaan vanwege een coronabesmetting. 

Na enige discussie vooraf over het aantal ronden, besloot wedstrijdleider Niek van Diepen om het NK dit keer met drie rondes te laten spelen. Dit mede omdat de zaal maar tot vijf uur beschikbaar zou zijn. 

De beslissende partij bleek al in de eerste ronde gespeeld te zijn, toen Karen en Koen op enigszins gelukkige manier wonnen van Marianne en René. Er werd gespeeld met 'sudden death': 45 minuten bedenktijd en vlag vallen zou verlies betekenen. In een betere positie gingen Marianne en René door hun vlag, waardoor Karen en Koen de partij wonnen. Zij wonnen vervolgens ook hun andere twee partijen, zodat ze de ongeslagen kampioenen van 2022 werden.

 

Uitslag NK Parengo 2022

1. Karen Pleit en Koen Pomstra
2. Marianne Diederen en René Aaij
3. Yvonne Roelofs  en Michiel Eijkhout
4. Nicole de Beer en Rudi Verhagen
5. Shu Shin en Erik van der Werf
6. Tamara Havik en Ming Au

 

Stand 2022

Karen en Koen  25
Yvonne en Michiel 22,5
Els en Merijn 15,5
Nicole en Rudi   5
Mirjam en Bas 4,5
Marianne en Rene    4
Shu Shin en Erik   1
Tamara en Ming   1
Justina en Kim 1

 

Contributie en begroting 2023 in de AV vastgesteld

Aan de leden van de NGoB

De leden van de NGoB waren afgelopen zondag in de gelegenheid om deel te nemen aan de Algemene Vergadering. Om de reistijd te beperken, na de NGC ronde van zaterdag jl., deden we de AV deze keer weer online, Naast enkele verenigingen waren ook enkele persoonlijke leden aanwezig.

In de begroting is een flinke ruimte opgenomen voor het financieel ondersteunen van clinics en lessen op scholen. Met onze financiële ondersteuning ben je dan in staat om voor een laag inschrijfgeld clinics of lessen te geven. Als je inhoudelijk wilt worden ondersteund kan dat ook. We gaan ook workshops organiseren voor clinicgevers. Belangstellenden kunnen zich melden bij het bestuur. Deze financiele ondersteuning is mede mogelijk door de jaarlijkse bijdrage van de Nederlandse Loterij die we via NOC-NSF ontvangen. Zie het bijgaande logo.

Door de Algemene Vergadering is besloten over de contributiebedragen voor 2023:

  • voor gewone leden (25 jaar en ouder) blijft 29 euro
  • voor jongere leden (18 t/m 24 jaar) 20 euro (dit vervangt het studentlidmaatschap)
  • voor jeugdleden (t/m 17 jaar) 10 euro

De abonnementsprijs van het jaarboek is verhoogd van 10 naar 12 euro en is voor iedereen beschikbaar. In de webwinkel zal het jaarboek in 2023 te koop staan voor 15 euro exclusief verzendkosten.

Wat betekent het voor jou:

  • ben je gewoon lid met gedrukt jaarboek, dan blijft dat zo en betaal je 29 + 12 euro.
  • ben je internetlid, deze term vervalt, je wordt dan gewoon lid zonder abonnement op het gedrukte jaarboek, maar je kunt je daarvoor alsnog aanmelden bij je club of bij de ledenadministratie
  • ben je studentlid, deze term vervalt, afhankelijk van je leeftijd wordt je gewoon lid of jongere lid. Beide zonder gedrukt jaarboek, maar je kunt je wel daarvoor aanmelden.
  • ben je jeugdlid en op 1-1- 2023 18 jaar of ouder dan wordt je jongere lid. Als je jonger bent blijf je jeugdlid. Zonder gedrukt jaarboek, maar je kunt je aanmelden.

Het jaarboek gaat verslag leggen over kalenderjaren en komt naar verwachting in april uit. Ook het jaarverslag van de NGoB wordt erin opgenomen. Het eerstvolgende jaarboek zal eenmalig verslag leggen over een langere periode: van de zomer 2021 t/m eind 2022.

De ledenadministratie (Erik Brummelkamp) heeft over de ledenlijsten en contributies contact met de verenigingen. Mocht je persoonijk hier vragen over hebben neem dan even contact op met één van de bestuursleden.

Met vriendelijke groet
NGoB bestuur

Uitnodiging najaarsvergadering

De najaarsvergadering van 2022, oftewel de Algemene Vergadering, wordt ONLINE gehouden op ZONDAG 27 november 2022 15:30 -17:00.
Wij nodigen leden en clubs uit om hieraan deel te nemen. De stukken kun je, na inlog, hier vinden.

Het bestuur kent wat wisselingen en vraagt daarvoor de goedkeuring van de AV.
We zoeken nog een secretaris en een algemeen bestuurslid.

Er zijn enkele wijzigingen in het algemeen reglement. Deels zijn deze eerder besproken met de clubs in de voorjaars AV en een online cluboverleg.
Er wordt goedkeuring gevraagd voor het jaarplan over 2023,  de begroting 2023 inclusief de contributiebedragen over 2023.

Aanmelden (als clubvertegenwoordiger of als gewoon lid) kan vooraf bij de secretaris@gobond.nl, liefst z.s.m.
Na aanmelding ontvang je een uitnodiging voor de online deelname.

Wij zijn ook aanwezig bij de NGC dag in Utrecht op zaterdag 26 november. Eventueel kun je daar je ideeen of opmerkingen bij ons kwijt.

met vriendelijke groet
Bestuur NGoB
 

Pagina's

Abonneren op Nieuws