Competitie voor teams in het najaar 2021

Hoewel de corona-maatregelen nog niet helemaal voorbij lijken te zijn, zijn we bij de NGoB toch bezig met een herstart van de Nederlandse Go Competitie voor teams. Omdat het niet helemaal uitgesloten is dat er komend najaar weer nieuwe beperkingen komen, doen we dat in enigszins aangepaste vorm. De competitie voor najaar 2021 zal er als volgt uitzien:

 • Er wordt gespeeld op twee afzonderlijke weekend-dagen, namelijk op zondag 3 oktober 2021 en op zaterdag 20 november 2021.
 • We gebruiken een toernooi-indeling volgens McMahon-formaat, gebaseerd op de gemiddelde sterkte van een team.
 • Elke speeldag worden 3 rondes gespeeld, totaal dus 6 rondes.
 • Lokatie is het NDC Den Hommel in Utrecht, zoals gebruikelijk voor NGC speeldagen.
 • Teams hoeven niet noodzakelijk aan een club gekoppeld te zijn, maar mogen bestaan uit willekeurige spelers die graag met elkaar een team vormen. Het wordt wel zeer aangeraden om teams te laten bestaan uit spelers met min of meer vergelijkbare sterktes.
 • De mogelijkheid om met invallers te werken blijft bestaan, bijvoorbeeld voor het geval een speler onverhoopt op één van beide speeldagen niet kan meedoen. Voor clubteams is de invallersregel onveranderd (alle geregistreerde leden van een club mogen invallen bij een club-team, mits maximaal 50 rating-punten sterker dan de oorspronkelijk opgestelde speler), voor teams die niet namens een club meedoen of voor spelers die geen vermelding met hun sterkte in de EGD hebben moeten alle invallers uiterlijk op 24 september 2021 bekend zijn bij de NGC-organisatie.
 • De regel dat spelers op volgorde van sterkte moeten spelen blijft van kracht, net als de regels over de sterkte van spelers in opeenvolgende teams die voor dezelfde club uitkomen.
 • Alle spelers in een team moeten lid zijn van de NGoB en moeten de contributie over 2021 en eventuele achterstallige contributie voldaan hebben.

Omdat we in het NDC alleen nog terecht kunnen als we verplicht voor elke aanwezige persoon het lunchbuffet afnemen, moeten we deze keer gaan werken met inschrijfgeld. Voor deze speciale editie van de NGC zal de NGoB een deel van de inschrijving sponsoren, zodat het inschrijfgeld beperkt kan blijven tot €60 per team. Daarvoor krijg je per team 6 lunch-bonnen (3 per speeldag), een leuk toernooi, en kans op het winnen van een mooie prijs voor je team of je club.

Hoe kun je meedoen:

 • Stuur een mail naar ngc@gobond.nl, met vermelding van de samenstelling van je team(s), de naam van de team captain, en (als je niet voor een club uitkomt) de naam van eventuele reserve-spelers.
 • Maak tegelijk met je aanmelding het inschrijfgeld van €60 per team over naar NL92 INGB 0000 4554 28, t.n.v. Nederlandse Go Bond, onder vermelding van "NGC 2021" en de naam van je team(s). Vergeet vooral niet de naam van je team te vermelden, anders weten we niet van welk team de betaling afkomstig is!
 • Zorg dat je aanmelding inclusief betaling uiterlijk 24 september 2021 bij ons ontvangen is.
 • Kom op 3 oktober en 20 november naar Utrecht om zes spannende partijen te spelen.

We hopen velen van jullie in oktober in Utrecht te mogen begroeten!

Namens de NGC-organisatie,
Mirjam van den Hout & Nicole de Beer

DD-Open op zondag 1 augustus in Den Haag

Op de slotdag van het Dutch Open in het Zuiderpark in Den Haag houden we een toernooi voor spelers van 10k en hoger.
Vier ronden McMahon, met 45 min bedenktijd per persoon, sudden-death en volledige voorgift.
We starten om 10.00 u en einde is rond 19.00 u. We spelen in de open lucht onder een afdak.
Prijzen: een 19x19 wedstrijdgoset, een wedstrijdgoklok DGT 2010 en een cadeaubon van Schaak en Go winkel Het Paard.

In verband met corona is er plaats voor een beperkt aantal deelnemers, maximaal 20 go-spelers.
De deelname kost € 20,00, inclusief lunch & koffie of thee.

Aanmelden: Stuur een mail naar ddgt@gobond.nl met je naam en sterkte.

De deelnemerslijst vind je hier.

Go Bulletin 72 (mei-juni 2021)

Het nieuwe Go Bulletin is naar alle leden gestuurd. 

Veel go-activiteiten vinden nog steeds online plaats, maar vanuit Go Club Leeuwarden klinkt hoop: er werd gretig gebruik gemaakt van de geopende terrassen om voor het eerst in lange tijd weer eens "in het echt" samen te spelen!

De gokalender is misschien nog niet rijkelijk gevuld, maar we hopen toch op een 2021-editie van het AIGT en Zomergo.

We doen verslag van een aantal mooie online toernooien. Tijdens het online PGETC werd de spannende 8e ronde tegen Italië gespeeld. Hoe dat afliep, lees je in dit Go Bulletin.

In Deventer lieten ze zien dat een online toernooi ook zeker het clubgevoel naar boven kan halen. Daar werd het Rengo Toernooi gespeeld, dat een vaste plek binnen de club gaat krijgen.

Van Michiel Eijkhout krijg je weer een mooi stuk over go en AI, ditmaal over misschien wel de beroemdste zet uit de gogeschiedenis: de ear-reddening move.

Het nieuwe bulletin van de Go Bond is voor leden te downloaden op de website (na inloggen).

Volg je de Nederlandse Go Bond trouwens al op Facebook

De redactie wenst je veel leesplezier met het nieuwe Go Bulletin!

P.S. Wel lid maar geen e-mail ontvangen over het nieuwe bulletin? Stuur een mail naar ledenadministratie@gobond.nl. zodat wij jou als lid kunnen toevoegen aan de maillijst. 

Go Bulletin 71 (april 2021)

Het nieuwe Go Bulletin is naar alle leden gestuurd. 

Ondanks de voortdurende lockdown en de lange weg naar versoepelingen, waardoor we weer in levenden lijve go zouden kunnen spelen, wordt go absoluut niet vergeten. In dit Go Bulletin daarom inspiratie en achtergronden:

Van Michiel Eijkhout weer een mooi stuk over go en AI, ditmaal over patronen die verdwijnen of juist nieuwe tijden beleven. Gerard Slooven laat zien wat het verband is tussen go en Boeddhisme, en hoe je vier kernbegrippen uit het Boeddhisme (met een korreltje zout) kunt toepassen op jouw go-spel. Van Dave de Vos krijg je uitleg over de aanpassingen in het ratingsysteem.

En uiteraard nieuws vanuit het bestuur. De Algemene Vergadering van de Nederlandse Go Bond is weer in aantocht. De vergadering wordt wederom online gehouden op zaterdag 8 mei. Wil je daarbij zijn? Aanmelden kan t/m 7 mei.

Wederom een goed gevulde editie. Alle bijdragers bedankt voor de mooie stukken!

Het nieuwe bulletin van de Go Bond is voor leden te downloaden op de website (na inloggen).

Volg je de Nederlandse Go Bond trouwens al op Facebook

De redactie wenst je veel leesplezier met het nieuwe Go Bulletin!

P.S. Wel lid maar geen e-mail ontvangen over het nieuwe bulletin? Stuur een mail naar ledenadministratie@gobond.nl. zodat wij jou als lid kunnen toevoegen aan de maillijst. 

Uitnodiging voor de Algemene Vergadering op 8 mei a.s.

Algemene Vergadering Nederlandse Go Bond op zaterdag 8 mei 2021 19:30 - 22:30 Online
Aanmelden mogelijk t/m 7 mei a.s. bij secretaris@gobond.nl.

Het bestuur van de Nederlandse Go Bond nodigt de verenigingen en de individuele leden van de bond uit om de Algemene Vergadering op zaterdag 8 mei 2021 bij te wonen.

Ongeacht de op dat moment geldende corona maatregelen, wil het bestuur reisbewegingen en het risico op besmettingen voorkomen. De vergadering wordt opnieuw online gehouden.
Indien je als persoonlijk lid of als vereniging wilt deelnemen wil je je dan uiterlijk 7 mei aanmelden via mail bij secretaris@gobond.nl. Na aanmelding ontvang je via mail een uitnodiging en vergaderafspraken.
We vragen je dan om je vanaf 19:15 te melden in de vergadering. Tot 19:30 is er dan gelegenheid om beeld en geluid in orde te maken en vergaderafspraken, zoals de manier van stemmen, door te nemen. Daarna start de vergadering.

Neem je niet deel aan de vergadering maar heb je wel vragen? Stel die dan schriftelijk en mail ze naar secretaris@gobond.nl. Dan worden ze tijdens de rondvraag behandeld.

De volledige tekst van de uitnodiging, de agenda en de bijlagen worden gepubliceerd op de website onder NGoB / Algemene Vergadering / AV 2021-1

D•DGT gaat online!

D•DGT online 2021 toernooi: voor beginners en spelers t/m 10kyu (DD spelers)
Vanaf 7 april organiseert de Nederlandse Go Bond een toernooi voor go-spelers die 25k t/m 10k sterk zijn. Vandaar de naam van het toernooi: Double Digit Go Tournament. Het toernooi kent 11 rondes verdeelt over 7 woensdagavonden. De opzet is gelijk aan de live versie uit het verleden. Vooraf les en achteraf een partijbespreking, alleen nu verdeeld over 7 avonden. De eerste avonden is er vooraf les door Rob van Zeijst 7d. De laatste drie avonden geeft hij live commentaar op de finalepartijen. De finale vindt plaats in de vorm van een knock-out toernooi over drie rondes.

Prijzen
De prijzenpot is goed gevuld, voor elke derde speler is er een prijs! DGT, de naamgever van dit toernooi, stelt goklokken ter beschikking, Schaak en Gowinkel het Paard cadeaubonnen en Guo Juan Internet Go School vouchers. De Nederlandse en Belgische Go Bond stellen voor de sterkste spelers lidmaatschappen ter beschikking.

Deelname
Het is een open toernooi: voor alle spelers t/m 10e kyu uit Nederland en Belgie.

Info
Op Discord gebuiken we https://discord.gg/tEmtkga6xW
Op OGS spelen we in de nieuwe groep Dutch DD Club.
Aanmelden en meer informatie via de aankondiging in de 
kalenderZie ook de deelnemerslijst.
De inschrijving is op zaterdag 3 april gesloten.

Go Bulletin 70 (maart 2021)

Het nieuwe Go Bulletin is naar alle leden gestuurd. 

Begin maart werden twee internationale toernooien online gespeeld: het internationaal jeugdtoernooi en de zesde ronde van het Europees landenteam-toernooi (PGETC). Het PGETC gaat in april en mei door en ook dan zullen we weer verslag doen. Meer Europees nieuws: onlangs is er een Europees gotijdschrift uitgekomen, waar Kim Ouweleen nauw bij betrokken was. Hij vertelt meer daarover. 

Vanuit de clubs is door de lockdown helaas weinig te melden, maar Leeuwarden heeft wel nieuws. Het historische centrum Tresoar deelt een update over hun gocollectie. 

Het laatste nieuws over de online gotoernooien: ook het D•DGT gaat dit jaar online. Het toernooi is 7 april en je kunt je nog inschrijven. In dit Go Bulletin uiteraard ook weer verschillende goproblemen om mee te oefenen.

Het nieuwe bulletin van de Go Bond is voor leden te downloaden op de website (na inloggen).

Volg je de Nederlandse Go Bond trouwens al op Facebook

De redactie wenst je veel leesplezier met het nieuwe Go Bulletin!

P.S. Wel lid maar geen e-mail ontvangen over het nieuwe bulletin? Stuur een mail naar ledenadministratie@gobond.nl. zodat wij jou als lid kunnen toevoegen aan de maillijst. 

Misschien afgeslankte NK's (zonder publiek)

Misschien afgeslankte NK's zonder publiek
De NGoB probeert een afgeslankt NK te organiseren. Maar voor de duidelijkheid: dat is nog lang niet rond. Er zijn veel maatregelen waarvan we niet kunnen inschatten welke status die zullen hebben tijdens een NK: 1,5 meter, (on)mogelijkheden van horecavoorzieningen, vaccinatie, sneltesten etc.

Toch willen we er positief in gaan en beginnen met het organiseren van het Nederlands Kampioenschap algemeen en voor dames in Leiden op de bekende locatie PLNT  tijdens het Hemelvaartweekend. We kiezen er uitdrukkelijk voor om life te spelen en niet online.

NK Algemeen
We willen het NK Algemeen wel een beperkt format geven en wel voor 16 personen. We nodigen daarvoor spelers uit die zich vorig jaar hebben gehandhaafd en vullen dat aan met de sterkste spelers vanuit de ratinglijst. 
Speeldagen: Donderdag 13 mei tot en met zondag 16 mei 2021

NK Dames
Voor het NK Dames kunnen we het oude format gebruiken:
Speeldagen: op zaterdag 15 (3 partijen) en zondag 16 mei (2 partijen)
Indien nodig een play-off op zondag na de twee officiële partijen.

De betreffende spelers (voor NK Algemeen en NK Dames) worden per mail verder geïnformeerd over het NK en de COVID maatregelen.

Als onverhoopt blijkt dat de organisatie te ingewikkeld is, wordt het toernooi alsnog afgezegd. Maar we proberen er wat van te maken en houden jullie op de  hoogte, o.a. via de kalender op de website.

Harry van der Krogt
toernooidirecteur@gobond.nl

 

Go Bulletin 69 (januari - februari 2021)

Het nieuwe Go Bulletin is naar alle leden gestuurd. 

Het eerste Go Bulletin van 2021 is meteen een heel goed gevuld exemplaar. We hebben fantastische stukken binnen gekregen, dus speciale dank aan iedereen die heeft bijgedragen!

Het goseizoen 2021 is van start gegaan! In januari vond het online Nieuwjaarstoernooi plaats. Er werd getoost op een nieuwe start en hopelijk veel moois voor 2021.

Hoewel we nog niet op fysieke locaties kunnen spelen, is er nog genoeg te melden over go. Uiteraard wordt er nog veel online gespeeld, waar we graag van op de hoogte houden. Ook laten we je in dit Go Bulletin zien hoe go op school aangeboden wordt en hoe kinderen en jongeren daardoor al op vroege leeftijd in aanraking komen met go. We spraken Dave de Vos daarover!

In dit goed gevulde Go Bulletin ook ruimte voor weer een mooi stuk over go en AI. Het bestuur voorziet je van de laatste nieuwtjes en ook kun je weer aan de slag met goproblemen.

Ga er maar goed voor zitten, dit Go Bulletin heeft veel te bieden!

Het nieuwe bulletin van de Go Bond is voor leden te downloaden op de website (na inloggen).

Volg je de Nederlandse Go Bond trouwens al op Facebook

De redactie wenst je veel leesplezier met het nieuwe Go Bulletin!

P.S. Wel lid maar geen e-mail ontvangen over het nieuwe bulletin? Stuur een mail naar ledenadministratie@gobond.nl. zodat wij jou als lid kunnen toevoegen aan de maillijst. 

Foto: we nemen je mee naar go op school!

Pagina's

Abonneren op Nieuws