COVID-19 update

Beste leden,

De huidige situatie omtrent het COVID-19 virus (coronavirus) en de maatregelen die genomen zijn, treffen ook go-activiteiten in Nederland, Europa en wereldwijd.

Alle clubs zullen ongetwijfeld hun clubavonden hebben opgeschort. Indien er clubs zijn die nog bij elkaar komen voor clubavonden, adviseert de Nederlandse Go Bond ten strengste om dat de komende weken niet meer te doen. Verscheidene clubs hebben al clubavonden online georganiseerd op KGS of OGS. Neem hier een voorbeeld aan.

De organisatie van het Keizer Karel toernooi in Nijmegen, dat gepland stond voor 21 en 22 maart, heeft laten weten dat het toernooi afgelast is.

De Nederlandse Go Competitie kan ook binnen het huidige seizoen niet uitgespeeld worden. Veel partijen moesten al geannuleerd worden en ook de tussendag op 11 april zal geen doorgang kunnen vinden. Besloten is daarom dit seizoen van de NGC niet uit te spelen. Reeds gespeelde partijen worden ingevoerd in de Europese Go Database.

Mochten er andere evenementen zijn binnen Nederland die niet gehouden gaan worden in verband met de COVID-19 situatie, stellen wij het op prijs als de organisatie ons en natuurlijk alle deelnemers spoedig op de hoogte stelt.

Wat Europese toernooien betreft: het toernooi van Parijs is afgelast en het EK Parengo is naar een nog onbekend later tijdstip verplaatst. Ongetwijfeld zullen veel kleinere evenementen ook niet gehouden worden. Deelnemers wordt verzocht zelf op de hoogte te blijven.

Daarnaast zijn internationale toernooien als het WAGC en het WK dames uitgesteld of afgelast.

Wij proberen go-spelend Nederland zoveel mogelijk op de hoogte te houden. Mocht er onduidelijkheid zijn over bepaalde evenementen, neem dan gerust contact op met de Go Bond via info@gobond.nl of één van de bestuurders.

De NGoB wenst alle leden sterkte en veel online go-plezier.

Hartelijke groet,

Michiel Tel
Voorzitter  |  Nederlandse Go Bond

Go Bulletin 60 (februari/maart 2020)

Het nieuwe Go Bulletin is naar alle leden gestuurd. 
 
In januari en februari werden weer een aantal mooie toernooien georganiseerd. Onlangs werd het Dubbel Digit Go Tournament gehouden, een wedstrijd speciaal voor spelers van 10k t/m 20k. En online werd de jeugdversie van het 
Europees Team Go Kampioenschap gespeeld: het Europees Jeugd Team Go Kampioenschap 2019/2020. Van beide toernooien doen we in dit Go Bulletin verslag. 
 
Oproep van de redactie:
Voor de komende Go Bulletins zijn we op zoek naar:
  • Partijbesprekingen
  • Foto's
Neem contact op via redactie@gobond.nl als je een bijdrage wilt leveren! 
 
Het nieuwe bulletin van de Go Bond is voor leden te downloaden op de website (na inloggen).

Volg je de Nederlandse Go Bond trouwens al op Facebook

De redactie wenst je veel leesplezier met het nieuwe Go Bulletin!

P.S. Wel lid maar geen e-mail ontvangen over het nieuwe bulletin? Stuur een mail naar redactie@gobond.nl zodat wij jou als lid kunnen toevoegen aan de maillijst. 

 

KNBB en NDB verwelkomen Nederlandse Go Bond (NGoB)

Per 1 januari 2020  neemt de NGoB intrek in het gedeeld bondsbureau van  KNBB en NDB in Nieuwegein

De Koninklijke Nederlandse Biljart Bond (KNBB) en Nederlandse Darts Bond (NDB) zijn verheugd dat per 1 januari 2020 een nieuwe sportbond zijn intrek neemt in het Bondsbureau aan de Archimedesbaan 7 in Nieuwegein: de Nederlandse Go Bond (NGoB).

De NGoB is de vertegenwoordiger van de denksport go in Nederland. Dit klassieke bordspel is met name in het verre oosten erg populair, maar geniet in Nederland minder bekendheid. De bond zet zich in om meer mensen in aanraking te laten komen met go. De NGoB is aangesloten bij het NOC*NSF en de Europese en Internationale go federaties. 

Directeur van de KNBB Willem La Riviere: “We zijn zeer verheugd dat de NGoB ervoor heeft gekozen het gezamenlijke Bondsbureau van de KNBB en de NDB te versterken. Als KNBB staan we altijd open voor samenwerking met andere sportbonden en sporttakken. Een denksport als de Go-sport zal een mooie aanvulling gaan worden op de zeer constructieve samenwerking die wij hebben met de NDB. De verschillende sporttakken passen goed bij elkaar omdat zij een grote positie in de vrijetijdssector kennen en mentale sporten zijn, deze samenwerking zal dan ook zeker bijdragen in onze ontwikkeling”

Voorzitter van de NGoB Michiel Tel: “Wij zijn de KNBB en NDB erg dankbaar dat zij ons zo hartelijk verwelkomen op het bondsbureau in Nieuwegein. Voor een kleine bond als de onze is een samenwerking als deze erg waardevol. De ervaring van de KNBB en de NDB zal ons enorm ondersteunen om onze sport te verbreden en als bond verder te professionaliseren.”

Directeur van de NDB Paul Engelbertink: “Het is mooi om een derde sportbond met veel ambitie en enthousiasme te verwelkomen in ons kantoor. Dit zorgt voor positieve energie. Maar ook door kennisdeling versterken we elkaar op verschillende vlakken. We kijken uit naar een waardevolle en plezierige samenwerking.”

Meer informatie:

Locatie Bondsbureau KNBB – NDB – NGoB:
Archimedesbaan 7
3439 ME Nieuwegein

Ledenraadpleging 2019

Over anderhalve week houdt de Nederlandse Go Bond de jaarlijks ledenraadpleging. Met het wegvallen van het Europees Go Centrum gaat de bond een bewogen jaar tegemoet. Het advies en de ideeën van de leden zijn op dit moment dan ook onmisbaar.

Het bestuur hoopt de leden in grote getale te zien in het Europees Go Centrum op 2 november.

Alle stukken, inclusief agenda, zijn na inloggen te zien onder Bond - Algemene Vergadering.

Go Bulletin 55 (september 2019)

Het nieuwe Go Bulletin is naar alle leden gestuurd. 

Een Go Bulletin vol verslagen van toernooien. Nicole de Beer nam deel aan en schreef over het Europees Kampioenschap Go voor Dames (EWGC) in Trier. In Delft vond een Jeugdtoernooi plaats, waar Dave de Vos verslag van doet. En in Hilversum was de botanische tuin Pinetum Blijdenstein voor de vierde maal de speelplek voor een - zeer zonnig! - gotoernooi. Daarnaast heeft Jaap Blom weer een mooie column geschreven. En bij het laatste gonieuws lees je onder meer over go in het Friesch Dagblad. Ook kijken we aan de hand van een aantal mooie foto's van Rudi Verhagen nog even terug naar het EGC in Brussel.

Het nieuwe bulletin van de Go Bond is voor leden te downloaden op de website (na inloggen).

Volg je de Nederlandse Go Bond trouwens al op Facebook

De redactie wenst je veel leesplezier met het nieuwe Go Bulletin!

P.S. Wel lid maar geen e-mail ontvangen over het nieuwe bulletin? Stuur een mail naar redactie@gobond.nl zodat wij jou als lid kunnen toevoegen aan de maillijst. 

Foto: Marc Rieger

Pagina's

Abonneren op Nieuws