AV Voorjaar 2016

Algemene Vergadering Voorjaar 2016

Hieronder de stukken voor de Algemene Vergadering van de Nederlandse Go Bond op 16 april 2016 om 14.30 u in het Europees Go centrum (EGCC).

Bijlage 5 NGC Reglement is op 8 april vervangen door een herziene versie.
Bijlage 8 Financieel Verslag 2015 is op 14 april vervangen door een herziene versie.
Bijlage 9 Verklaring Kascommissie is op 15 april toegevoegd aan de stukken.

Bijlage 11 Notulen 20 april toegevoegd.