informatiepagina ROERMOND

In de directe omgeving van Roermond zijn niet veel go spelers, vandaar dat Peter
Reijnders als contact persoon optreed.

Peter kan ondersteunen door:
* Uitleg geven over de basis-regels en technieken
* Uitlenen van boeken over go.
* Uitwisselen van contact-gegevens in de omgeving van Roermond.

Door tijdgebrek en weinig animo voor het spel in zijn familie speelt
Peter helaas niet zo vaak.