FAQ voor leden

informatie: 
Antwoorden op de meest gestelde vragen van leden.

V: CONTRIBUTIE: op welke rekening moet ik dat betalen?

A: rekening NL92INGB0000455428 ten name van Nederlandse Go Bond. Naam is voldoende.


V: CONTRIBUTIE: voor wanneer moet ik dat betalen?

A: de Statuten spreken nu nog van een vervaldatum. Die moet dus elk jaar door de ledenadministratie worden aangegeven. Voor 2016 is dat 1 januari 2016. De Statuten zullen in 2017/2018 worden aangepast en (waarschijnlijk) de vervaldatum gelijk laten lopen met de opzegdatum (3 december voor boekjaar).


V: LIDMAATSCHAP: kan ik voor een half jaar lid worden of opzeggen?

A1: de Statuten kennen het begrip "half jaar" (nog) niet. Voor een half jaar lid worden gaat vanaf 2016 alvast toegepast worden, om meer leden te werven.

A2: opzeggen zal gehandhaafd worden per boekjaar. Dit in verband met de rechten op bijvoorbeeld het gedrukte exemplaar Jaarboek (en de gemaakte kosten door Nederlandse Go Bond).


V: LIDMAATSCHAP SOORT: kan ik half jaarlijks het soort lidmaatschap wijzigen?

A: nee, in verband met de rechten op bijvoorbeeld het gedrukte exemplaar Jaarboek (en de gemaakte kosten door Nederlandse Go Bond).


V: WEDSTRIJDEN: aan welke mag ik mee doen? En waar moet ik mij dan inschrijven?

A: onder het tabblad wedstrijden zie je in het linkerkader alle kampioenschappen, toernooien en evenementen die de Nederlandse Go Bond organiseert. Soms betreft het een doelgroep gericht kampioenschap (dames, jeugd etc.). Daar moet je sowieso aan voldoen. De overige voorwaarden vind je als op de link klikt. Je kunt dan nog verder klikken naar hoe je dient in te schrijven en hoe de historie van die wedstrijd is.