Lid worden van de Nederlandse Go Bond

 


Wil je lid worden? Leuk! Dat kan op twee manieren: via een vereniging of als persoonlijk lid.
Kijk op activiteiten wat de NGoB allemaal voor jou en de clubs doet.

1) Lid worden van de NGoB via een vereniging?
Bij een tiental grotere verenigingen, die meestal ook al lange tijd bestaan en statuten hebben, meld je je aan via de vereniging. Dan ben je tegelijk lid van de vereniging èn van de NGoB. Je betaalt je lidmaatschap aan de vereniging.
Kijk in het overzicht van de verenigingen bij welke verenigingen dat kan. Daar kun je ook de contactgegevens van verenigingen vinden.

2) Persoonlijk lid van de NGoB worden?
Als je niet bij de bovengenoemde verenigingen lid wilt of kunt worden dan kun je wel persoonlijk lid van de NGoB worden. Stuur een e-mail naar ledenadministratie@gobond.nl, met vermelding van naam, adres, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en soort lidmaatschap (zie de tabel onderaan). De ledenadministratie helpt je dan verder

Wijzigingen van je lidmaatschap
Wijzigen je contactgegevens (adres, mail, telefoon) of wil je je soort lidmaatschap veranderen?
1) Als je lid bent via een vereniging meld je wijzigingen aan de vereniging. De vereniging geeft de lidmaatschapsgegevens door aan de ledenadministratie van de bond.
2) Als je persoonlijk lid bent via de bond meld je wijzigingen via een mail aan de ledenadministratie@gobond.nl

Beeindigen van je lidmaatschap
Je lidmaatschap loopt elke keer tot het einde van het jaar. Als je wilt opzeggen, doe dat dan uiterlijk vier weken voor het einde van je lidmaatschap.

Soorten lidmaatschappen
Er zijn vier soorten lidmaatschappen. Zie de tabel onder. Leden kunnen ook meedoen aan evenementen van de NGoB zoals de Nationale Kampioenschappen. Bij sommige evenemeneten krijg je korting als lid. En met je lidmaatschap van de NGoB steun je ook het werk dat door alle vrijwilligers in bestuur en werkgroepen wordt gedaan voor onder andere de promotie van Go en het organiseren van evenementen.

Contributie NGoB per 1 januari 2022:

soort lid Go Bulletin Jaarboek Jaarcontributie Nieuw lid
vanaf 1 juli 
lid 10x in PDF Jaarboek in druk € 39,00 € 19,50
internetlid 10x in PDF Jaarboek in PDF € 29,00 € 14,50

studentlid
(student op 1 januari)

10x in PDF  Jaarboek in PDF € 24,00 € 12,00
jeugdlid
(voor 2022: geboren in 2002 of later)
10x in PDF Jaarboek in PDF € 15,00 € 7,50