Spelregels in het kort


Overal lees je dat de spelregels eenvoudig zijn. En dat zijn ze ook. Dit zijn de basisregels.
 

1. Het plaatsen van stenen  Twee spelers, de een met zwarte stenen, de ander met witte stenen, plaatsen om de beurt, op een bord met 19 horizontale en 19 verticale lijnen, waardoor 361 (kruis-)punten ontstaan, een steen op een punt. We noemen dat zetten. Zwart begint;
2. Vrijheden van stenen Horizontale en verticale punten grenzend aan een punt noemen we vrijheden. Een punt kan dus 4,3,2,1 of geen vrijheden hebben, afhankelijk van de positie op het bord en al eerder geplaatste stenen. Bezetten meerdere stenen van één kleur elkaars vrijheden dan noemen we dat een groep en de groep kennen we het totale aantal vrijheden toe
3. Voorwaarden voor het plaatsen van een steen

Je mag per beurt één steen op elk leeg punt zetten, mits:

  • die steen na het zetten ten minste nog één vrijheid heeft, óf
  • je met die zet de laatste vrijheid van een steen of groep van de tegenstander ontneemt en die steen of stenen direct verwijdert en bewaart (noemen we slaan) en
  • de gehele situatie op het bord niet eerder is voorgekomen (Ko-regel).
4. Passen Je mag je beurt overslaan (passen). Als beide spelers dat doen is het spel afgelopen.
5. Gebiedspunten De punten die door jouw groep(en) zijn omsingeld of afgescheiden van de tegenstander worden gebiedspunten genoemd. Punten tussen twee groepen van ongelijke kleur worden Dame genoemd.
6. Telling Ieder telt de stenen die hij/zij heeft geslagen (en dus heeft bewaard tijdens de partij) en telt daarbij de eigen gebiedspunten op. Degene met de meeste punten wint.

 

Er zijn wel enkele bijzondere spelsituaties waarvoor speciale regels zijn opgesteld.
Dat is meer bedoeld voor ervaren spelers. Informatie hierover wordt of is opgenomen in het menu NGoB->reglementen.