Statuten en Reglementen

informatie: 
Een vereniging valt of staat met statuten en reglementen. Alles om zaken inzichtelijk te maken en op orde te houden. Daarnaast is er contact met diverse partijen. Zoals NOC*NSF, het Instituut voor Sportrechtspraak e.d.

De vastgestelde statuten, reglementen, overige regels en reglementen

Statuten
Reglementen
Overige regels
Instituut voor Sportrechtspraak (tuchtrecht)