Wie doet wat?

Binnen de Nederlandse Go Bond (NGoB) zijn enorm veel mensen actief: in besturen en commissies, als (wedstrijd-)organisator of om te helpen tijdens een toernooi of evenement. Hieronder een overzicht waarin we een deel van de mensen kunnen noemen. En heb je aanvullingen, graag een mail naar secretaris@gobond.nl

 


Onderdeel rollen naam e-mail
Bestuur verenigingen Voorzitters, secretarissen en
penningmeesters van verenigingen
zie Verenigingen zie Verenigingen
Bondsorganisatie vertrouwenscontactpersoon Els Buntsma meldpunt@gobond.nl
  redactie Go bulletin

Wendy de Bert (eindredactie),
Gerard Bouwman, Bernard Buntjer,
Han Ellenbroek, Henk Mourik, Gerard Slooven

redactie@gobond.nl
  ledenadministratie Erik Brummelkamp ledenadministratie@gobond.nl
  webwinkel Rob Friederichs webwinkel@gobond.nl
  webmaster huidige gobond.nl vacature webmaster@gobond.nl
  beheerder Google Workspace vacature (tijdelijk secretaris) admin@gobond.nl
Kascommissie
(benoeming door AV)
Commissie 2021-2022

Joost van Ulsen (vanaf aug 2020)
Gerard Nederveen (vanaf nov 2020)
Peter Fontein (vanaf okt 2021)

 
Speelsterkte Classificatiecommissie Rudi Verhagen (voorzitter),
Geert Groenen, Merijn de Jong
 
Kampioenschappen NK Algemeen en NK Dames Ronald Verhagen en Bart Slijkhuis (ICT) toernooidirecteur@gobond.nl
  NK Jeugd Dave de Vos jeugd@gobond.nl
  Wedstrijdleider

Niek van Diepen

via toernooidirecteur@gobond.nl
Competities Nederlandse Go
Competitie
Mirjam van den Hout,
Herman Hiddema
ngc@gobond.nl
  Double Digit Go Toernooi Han Ellenbroek ddgt@gobond.nl
  Dutch Go Club (OGS/Discord) Vincent Lit dgc@gobond.nl
Go kampen Zomergo, wintergo, lentego Geert Groenen, Herman Hiddema
Dorus Peelen
zomerwintergo@gmail.com
Werkgroepen

Statuten en reglementen

Niek van Diepen, Merijn de Jong (advies),
Jan Derksen
 
  Nieuwe website gobond Jan Derksen, Michiel Eijkhout  
Actief in andere organen leden supervisory board EGCC
en Iwamoto fonds
Martin Finke, Peter Zandveld  
  penningmeester EGF Harry van der Krogt  
  ratingcommissie EGF Dave de Vos  
  Auditor EGF (kascommissie) Nicole de Beer