Wim Maljaars Memorial

Aan de go kalender is de Wim Maljaars Memorial toegevoegd.
Een kleinschalig toernooi in Amsterdam op de avond van vrijdag 2 september a.s.
Meer informatie over inschrijven staat in de kalender.