Najaarsvergadering 2022

De najaarsvergadering van 2022 wordt online gehouden op zondag 27 november 2022 15:30 -17:00.

Aanmelden (als clubvertegenwoordiger of als gewoon lid) kan vooraf bij de secretaris@gobond.nl , liefst z.s.m. Na aanmelding ontvang je een uitnodiging voor de online deelname.

Het bestuur kent wat wisselingen en vraagt daarvoor de goedkeuring van de AV. We zoeken nog een secretaris en een algemeen bestuurslid.

Er zijn enkele wijzigingen in het algemeen reglement. Deels zijn deze eerder besproken met de clubs in de voorjaars AV en een online cluboverleg.

Er wordt goedkeuring gevraagd voor het jaarplan over 2023 en de begroting 2023 inclusief de contributiebedragen over 2023.

Downloads: