Instituut Sportrechtspraak

De Nederlandse Go Bond is aangesloten bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). De reglementen van de ISR zijn daardoor op alle leden van de bond van toepassing. Het gaat hierbij om reglementen op het gebied van tucht, doping seksuele intimidatie en matchfixing.

Algemeen tuchtrecht

Het Algemeen Tuchtreglement behandelt overtredingen van de regels of besluiten van de organisatie (de NGoB), het schaden van de belangen van de organisatie (de NGoB) en/of de go sport.

De NGoB heeft in haar statuten nog niet de rol van de aanklager beschreven. Daarom geldt voor de NGoB het Algemeen Tuchtreglement 2015. Zodra de aanklager in de statuten van de NGoB is opgenomen gaat het Algemeen Tuchtreglement versie 2020 gelden. 

Doping

Doping betreft stoffen en methoden die verboden zijn door het Wereld Anti-Doping Agentschap.

Informatie over doping is te vinden in de Dopingwaaier. Deze is als app voor Android en iOS verkrijgbaar, maar ook te raadplegen als website.

Seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie is een  vorm van ongewenst gedrag op seksueel gebied. Om dit aan te pakken en te melden kan je contact opnemen met Centrum Veilige Sport Nederland. Zie ook de info over meldplicht (LINKJE) en de klachtenwijzer (LINKJE) van de NGoB.

Matchfixing

Wedstrijdvervalsing doordat het resultaat van een wedstrijd volledig of deels bepaald wordt door een deelnemer of andere betrokkene (bijvoorbeeld de scheidsrechter) die moedwillig verliest of valsspeelt.

Geschillenbeslechting

Lees meer over deze onderwerpen op de site van ISR.