Melding bij de Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

De NGoB heeft een vertrouwenscontactpersoon (VCP). De VCP is het aanspreekpunt binnen een bond waar verenigingsbesturen, leden, coaches, ouders etc. terecht kunnen met vragen over situaties of problemen waar zij niet zo maar uitkomen. De VCP probeert na een melding in elk geval binnen 24 uur te reageren. De VCP geeft zelf geen antwoord, biedt geen oplossing en neemt ook geen besluit omtrent te nemen stappen. De VCP biedt wel een luisterend oor en staat je bij. De VCP weet hoe je klacht via het bestuur of eventueel via het ISR verder kan worden behandeld.

De VCP is te bereiken via meldpunt@gobond.nl.

Afhandeling door de VCP

Onze vertrouwenscontactpersoon is er om klachten en meldingen, bijvoorbeeld van ongewenst gedrag, te ontvangen. De vertrouwenscontactpersoon begeleidt de klager of melder bij het vervolgtraject. Afhankelijk van de aard van de klacht of melding wordt deze door het bestuur dan wel de klachtencommissie afgehandeld. Klachten worden vertrouwelijk behandeld en voor alle betrokkenen geldt geheimhouding.

In ernstige gevallen, waarbij sprake lijkt van seksuele intimidatie of grensoverschrijdend gedrag, kan de VCP of ieder ander contact opnemen met het loket van de NOC*NSF.

Belangrijke adressen of telefoonnummers

Informatie over veilige sport via NOC*NSF: https://nocnsf.nl/sport-en-integriteit.

Informatie over veilige sport via Centrum Veilige Sport: https://centrumveiligesport.nl/ en telefonisch 0900- 2025590.

Kinderen kunnen bellen met De Kindertelefoon, telefoon 0800 - 0432 (gratis) of kijken op www.kindertelefoon.nl.