Speelsterkte

Classificatie is het bepalen van speelsterkte. Er zijn twee manieren om de speelsterkte uit te drukken. De ene is de dan- of kyu-graad van een speler. De andere is de rating, die bepaald wordt aan de hand van toernooiresultaten.
 

Dan en kyugraden
Een speelsterkte wordt gewoonlijk aangegeven in een dan- of kyugraad. Dit is een Japanse manier van classificeren die bijvoorbeeld ook bij judo gebruikt wordt. We zeggen dat een gospeler 6e kyu of 3e dan is. Dangraden werken van beneden naar boven, dus een 5e dan is sterker dan een 4e dan. De kyugraden werken echter van boven naar beneden, dus een 4e kyu is sterker dan een 5e kyu. Een beginnende speler is ongeveer een 30e kyu, maar zal na een aantal partijen snel een 20e kyu zijn.

Classificatiecommissie
De Nederlandse Go Bond heeft een commissie om de speelsterkte van de spelers in Nederland te waarderen. De commissie gaat over het toewijzen van dangraden. Spelers op kyu niveau stellen hun speelsterkte zelf vast. De dangraden van amateurs lopen in principe van 1-dan tot en met 7-dan. Iemand die 8e dan amateur is, heeft in feite professioneel niveau bereikt. 

Promoties voert de commissie tegenwoordig uitsluitend uit op basis van toernooiresultaten. De commissie bepaalt gewoonlijk alleen promoties en geen degradaties. Degradaties zijn in principe mogelijk, maar gebeuren tot nu toe alleen op eigen verzoek.

Europese ratinglijst

De Europese Go Federatie (EGF) is verantwoordelijk voor de ratinglijst van alle Europese spelers. Alle toernooiorganisatoren in Europa sturen de resultaten naar de Europese Go Database. De rating van een speler wordt na ieder toernooi bijgewerkt. Tegenwoordig is de sterkte op de ratinglijst meestal leidend bij inschrijving voor toernooien. 

De go rating wordt net als bij schaken uitgedrukt in een viercijferige Go rating. De kyu- of dangraad is af te leiden van deze rating. In de ratinglijst beslaat een kyu- of dangraad 100 punten. Bijvoorbeeld 3e kyu komt overeen met een rating van 1800 punten. Alle spelers met een rating tussen 1750 tot 1850 worden daarom als 3e kyu beschouwd.