BTW-plicht

Vanaf 1 januari 2022 zijn go-clubs en toernooiorganisatoren voor de belastingdienst mogelijk BTW-plichtig.

Wanneer ben je BTW-plichtig?

Je wordt door de belastingdienst als ondernemer gezien wanneer je als groep go-spelers deelneemt aan het economisch verkeer. Dat is bijvoorbeeld het gezamenlijk huren van een locatie, of het gezamenlijk aanschaffen van materiaal. Je club wordt zeker als ondernemer gezien als je je club hebt aangemeld bij de Kamer van Koophandel en/of statuten hebt vastgelegd.

Toepassing van de BTW-plicht

Als je als go-club of groep BTW-plichtig bent betekent dat dat je 21% BTW moet rekenen bovenop betalingen die je als club/groep ontvangt. Op de betalingen die je als groep doet, bijvoorbeeld voor de huur van een locatie, zit vaak ook BTW. Per kwartaal moet je een BTW aangifte doen. Je geeft de door jou ontvangen BTW aan en de door jou betaalde BTW. Als je in het kwartaal meer BTW hebt ontvangen, moet je het verschil via de BTW aangifte betalen en andersom.

Vrijstelling van de BTW-plicht

Als je als ondernemer wordt gezien kun je vrijstelling krijgen voor de BTW-plicht indien je in aanmerking komt voor de Kleine Ondernemers Regeling (KOR). Je bent kleine ondernemer als je omzet lager is dan 20.000 euro. Aanmelding voor de KOR bij de belastingdienst moet vier weken voordat een aangiftetijdvak ingaat. Voor de go-clubs of groepen die vanaf 1 januari BTW-plichtig worden is dat dus voor 1 december. Zie ook de informatie van de belastingdienst.

Ondersteuning door de NGoB

Als je dat wilt kun je je door de NGoB laten ondersteunen. Wij hebben, samen met de denksportbonden, contact met de belastingdienst over de BTW-plicht. Wij melden de clubs en groepen die vrijstelling willen (en zich hiervoor hebben gemeld) in één keer aan bij de belastingdienst. De clubs hebben hierover informatie van de penningmeester gekregen. De NGoB heeft de gegevens van de clubs die zich hiervoor hebben gemeld, op 30 september 2021 doorgegeven aan de belastingdienst.

Voor eventuele vragen hierover kun je terecht bij de penningmeester@gobond.nl